tisdag, 02 oktober 2018 11:55

Pool i trädgården regler

Regler med pool i trädgården

Marklov eller bygglov

Att bygga en riktigt pool kräver en del anpassning för att fungera både säkerhetsmässigt och smart. Alla kommuner har olika krav för hur en pool ska projekteras. Som tur är har vi skapat en slideshow med de vanligaste 12 punkterna som du kan ta del av för att inte göra misstag. Läs här.

När man bygger pool brukar man skilja på om poolen ska vara nergräv eller ovanmark. Om den ska placeras ovanmark så ansöker man om bygglov hos kommunens gatu- och fastighetskontor. Om du å andra sidan ska gräva ner poolen så är det marklov som du ska söka. (max sticka upp 50cm ur mark).
Smartast är att ringa kommunen och förhöra sig direkt om vilka regler som gäller för dina gatuadress.
Ansökan som du sedan skickar in kan ta allt från 1 vecka till 12 veckor att få godkänt. Har man bråttom kan man ibland få ett "förhandsbesked" muntligt genom att stöta på kommunen efter några veckor.

placering

Poolskydd

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

För att vara EXTRA TYDLIG - det är nästan bara olycksfall med enklare typer av pooler av leksakstyp än riktiga swimmingpooler med bra skydd. Enklare pooler sakner bra skydd och en del bryr sig inte ens om att ha överdrag.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden i din kommun.

 Finns mer på Boverket att läsa om man vill.

aqua roll

Publicerad i Poolbloggen
fredag, 28 september 2018 12:36

Bygglov för pool

Bygglov för pool

Behöver man bygglov för swimmingpool?

Att kunna bada hemma i Sverige på somrarna är underbart. I år hade vi en fantastisk sommar

och poolägarna slog nog rekord i antal baddagar.

Men vilka förberedelser krävs innan spaden sätts i marken?

Det skiljer såklart från kommun till kommun om du behöver bygglov, marklov, eller göra en bygganmälan. I regel så behöver du inte söka bygglov för att bygga din pool. Det som kommunen är intresserade av är hur stor din trall eller stenläggning kommer att bli.

Sök bygglov om ni köper pooltak.  

Finns det några andra regler?

Viktigt att tänka på är att ha ett säkerhetsklassat poolskydd alternativt ett staket. För att undvika att någon trillar i vattnet. Läs mer om våra överdrag här: Sortiment

 

 

Publicerad i Poolbloggen