Så fungerar en pool

SÅ FUNGERAR EN POOL

Familjens barn blir snabbt vattenvana och lär sig snabbt att simma, vilket känns tryggt. Poolen blir den naturliga samlingsplatsen för frukost, kvällsmat och fester. Ung som gammal kopplar av och njuter tillsammans. Som motionsredskap är poolen perfekt. Det finns vetenskapliga studier som visar, att kroppen förbränner fler kalorier under träning i vatten jämfört med på land.

Fördelen med att ha en egen badplats på tomten och slippa åka till överfulla badstränder så fort solen tittar fram, lockar många av dagens villaägare att investera i en egen swimmingpool.

PRINCIPSKISS

Vatten strömmar mot bräddavloppet. I bräddavloppet sitter ett grövre filter för uppsamling av större skräp.
Cirkulationspumpen suger vatten från bräddavloppet och trycker det vidare mot filtret. Vanligaste modellen av filtret är av sand. Sandfiltret kan vara av plast eller glasfiber. (I pooler med större djup än 1.5m kan bottenavlopp förekomma).

Sandfiltret står sedan i läge "filtrering" och skickar det rena och kristallklara vattnet till en värmeanläggning. I detta fall en värmepump. Värmepumpar måste vara dimensionerade för volymen på din pool samt hastigheten på flödet som din cirkulationspump har. (Vid felaktiga flöden eller dimensioneringar så får du inte ekonomi eller bra värme i din pool.) Var noga med att flödet är korrekt annars måste du bygga en BY-PASS för att få ner flödet.

Principskiss på poolensfunktion

När vattnet passerar värmepumpen så går det direkt ut till din pool via inloppen. Man bör ha minst två inlopp. Dessa placeras i största möjliga mån mittemot bräddavloppet. På så sätt skapas en artificiell lutning och allt ytskräp dras mot bräddavloppet. Resultatet blir ett vackert, klart och fräscht vatten.

BRÄDDAVLOPP

Vattnet tas ut från poolen via ett bräddavlopp. Den är försedd med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan. Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet.
Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka. (Är din pool försedd med bottenavlopp, skall flödet regleras så att ca 30% av vattnet tas från botten och ca 70% från bräddavloppet.)

Bräddavlopp Hayward

INLOPP

Vattnet kommer tillbaka till poolen rent och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.
Det sitter minst 2 inlopp per pool. Vanligtvis sitter inloppen på motsatt sida bräddavloppet. Utan inlopp skulle du inte ha en fungerande rening i din pool.

Inlopp Hayward

CIRKULATIONSPUMP

Cirkulationspumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker/knuffar sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet, t.ex. i samband med backspolning. Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning. Är pumpen placerad ovanför poolens vattenyta, rinner vattnet tillbaka till poolen när pumpen stoppas. När pumpen sedan startas kan det dröja en stund innan pumpen har evakuerat all luft i sugledningen och pumpar vatten.

Hayward superpump

SANDFILTER

Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar ner till ca 20 μ (tusendels mm). På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand med kornstorlek 0,4-0,8 mm. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och spolas ut i avloppet. Filtersanden bör bytas efter 6-8 år.

Hayward sandfilter

UPPVÄRMNING

Efter filtret värms poolvattnet för att uppnå en behaglig badtemperatur. Uppvärmningen kan ske genom en elektrisk värmare, värmeväxlare kopplad till husets värmepanna, solpaneler eller värmepump. Ställ in termostaten på önskad pooltemperatur. Vanligast förekommande är värmepumpar om minst 8kW för en 4x8m pool. (1.5m djup).

Värmepump medium

BELYSNING

I poolen kan man placera en eller flera lampor. Vanligast är halogen lampor om 300W. På senare år har även LED-belysning introducerats. Dessa finns i vit eller RGB (flerfärgad). LED lampor är mer driftsmässigt snåla än sin föregångare. Ju fler lampor desto större effekt på kvällarna.

Poollampa för linerpooler!

 

Genvägar stommar

GENVÄG TILL ANDRA POOLSTOMMAR

GULDSTOMME

Vår populäraste poolstomme. En bra konstruktion som gör att alla kan bygga den. Bygg själv eller låt oss bygga poolen. Priser från 35.900:-

Glada fötter i en pool

SILVERSTOMME

En fiffiga poolkonstruktion som gör det lätt för dig som är själv-byggare eller bara vill ha en stabil pool. Priser från 45.900:-

Glad tjej i pool från Poolbyggarna AB

BRONSSTOMME

En stomme för dig som renoverar poolen och behöver en lösning som är smart. Pris från 35.900:-

Kvinna på badmadrass från Poolbyggarna AB

THERMOBLOCK

Betong är alltid starkast. Bästa valet för dig som placerar poolen ovanmark. Pris från 21.000:-

Badfamilj i en pool från Poolbyggarna AB

 

 

Genvägar övrigt

Vi bjuder på smarta tips för dig som letar pool. Du hittar information om hur du ska tänka kring placering av poolen, storlek på poolen, driftsekonomi, djup på poolen samt desinfektion.

Varför uppfinna hjulet igen? Vi har under våra 35 år samlat ihop de 12 smartaste tipsen för dig som ska köpa pool. Gå igenom våra tips så har du genast mycket mera på fötterna för att lyckas med din investering.

Vilka olika steg ingår i ett poolprojekt. Här lär du dig i stora drag vem som gör vad och vem som är ansvarig. Vi går igenom hur Poolbyggarna jobbar i projektet och ungefärliga hålltider. När du gått igenom det här sektionen så kommer din byggnation gå som en dröm.

Fyll i vårt formuläre som har de vanligaste förslagen på pool och dess detaljer. På ett par "klick" så har du en färsk offert i handen. Vi postar alltid PDF digital direkt hem till dig. Vill du hellre att vi postar - säg till så ordnar vi det.

För att lyckas få din pool och utrustning att hålla så länge som möjligt är det viktigt att man har ett generellt begrepp om vattenkemin i en pool. Under det här stycket redovisar vi lättfattligt hur du ska göra och tänka kring rutinerna.

I början kan poolen verka vara en komplicerad produkt. Men i själva verket är den ganska simpel - lär dig mer om hur den fungerar under vårt kapitel - Så fungerar en pool. Ge det 5 minuter av din tid så lovar vi att mycket blir tydligare.

© 2021 Poolbyggarna AB. All Rights Reserved. Patrik P.