BYGGA POOL

Många tror att det är mycket jobb med pool. Men att bygga pool är roliga än du tror. I första anblicken kan det verka svårt men vi tror att om du lägger ner några sekunder på att läsa igenom den här texten så kommer många av de grå zonerna försvinna. 

 

Vi på Poolbyggarna ska naturligtvis också göra allt för att du ska få en så behaglig resa som möjligt när du köper din pool.

 

Vad kostar det att bygga en pool?
Det beror alldeles precis på vad ni väljer och vilka tillval ni önskar. Många önskar pooltak och dessa brukar kosta lika mycket som själva poolen. Oavsett så hjälper vi er att anpassa produkt efter plånbok. I genomsnitt kan vi berätta att ett poolpaket brukar ligga runt 170.000 kronor och därtill kommer externa entreprenörer som elektriker, grävning/schakt med mera.

Vi har delat upp dokumentet i tre delar:

Innan byggnation
Under byggnationen
Färdig pool

Din baksida viktigare än du tror!

INNAN BYGGNATION

PLACERING UTRUSTNING

Utrustningen till poolen kräver en yta om cirka 80 x 120 cm. Höjden på ytan bör vara minst 150 cm så att du kan stå och manövrera centralventilen på sandfiltret utan problem. Ett vindskydd, bakom ett garage, eller lekstuga fungerar alldeles utmärkt. Kan du få det väderskyddat är det att föredra. Det går att köpa förrådsbodar till billiga pengar som ger både skydd och trevlig inramning. (Generellt brukar en baksida på ett garage med ett mindre vedtak vara mest vedertagna lösningen.) Planera. Din poolutrustning kommer att låta. Framförallt cirkulationspumpen har en ljudvolym som ligger runt 87dB (beroende på vilken pump du köpt). Placering av produkter som har högre ljudnivå ska ställas på ett ställe som skapar minst buller och störning. En värmepump ligger på cirka 47-52 dB. Genom att redan innan placera produkterna på smarta ställen slipper du irritation i ett senare moment eller kanske till och med arga grannar.

Du kommer att få sköta om din poolutrustning med jämna mellanrum. Genom att placera den på ett enkelt och lite skyddat ställe blir det roligare att ta hand om utrustningen. Är det lätt att sköta och ta hand om utrustningen blir det automatiskt positivt för dig när du får en pool och vattenkvalité som är i toppklass. Hantering och skötsel av utrustningen enligt bifogade manualer är ett krav för att dina framtida garantier ska gälla.

Saker som påverkar livstid, och livslängd är mycket i valet av komponenter exempelvis led lampa där livstiden är flera gånger högre än en halogen lampa. Det finns flera typer av pooler som kan påverka priset. Exempelvis kostar en klassisk markpool Premium ca 100.000 kronor mindre än en thermoblock och ska du ha den nersänkt i mark, tycker vi att ni kan spara dessa pengar och göra annat kul för.

Oavsett så kommer Poolbyggarna AB hjälpa dig att hitta rätt modell till rätt pris. Vi försöker också hjälpa er när vi får önskemål som ibland är lite i överkant som för mycket belysning i poolen. Eller om man missar att söka bygglov eller markov.

Robust pool, nedgrävd pool, köpa pool

ELEKTRIKER

All utrustning som ska kopplas på befintligt elnät har kopplingsschema i medföljande manual och/eller klisterlapp på produkt. Generellt kan vi säga att alla produkter är 1-fas 10A/16A. Har du köpt jetswim så är denna 3-fas. Jordfelsbrytare är att rekommendera på all utrustning kopplad till pool.

UTMÄRKNING AV NOLLPUNKT

Kontakta din grävare direkt för ett möte på plats hos er. Tillsammans gör ni en utmärkning av en s.k. ”nollpunkt”. Det är en punkt där poolens överkant slutar och din trall/stensättning tar vid. Sätt en spik, måla en prick, eller på annat sätt märk upp er nollpunkt.Nollpunkten måste sitta kvar tills poolen är färdig. Vi kan tillhandahålla schaktskisser/beskrivningar på hur underlaget ska se ut. Att underlaget blir perfekt är ett måste för att poolen i sin tur ska bli så bra som möjligt. Ett markarbete som inte är färdigt för byggnation gör att våra montörer kan bli tvungna att stoppa arbetet och skjuta upp montaget tills underlaget är korrigerat. (Planera därför alltid in grävaren så snart som möjligt.) Har man väldig otur och våra montörer är bokade på efterföljande jobb (kalendermässigt) så kan din pool bli framskjuten tills nästa lediga montagetid.vi ska kunna bygga en pool. 

 

Bygga pool

 

Det går bra att märka ut vart man ska bygga pool med markfärg, snöre eller annan utrustning. Det gör det lättare för alla att se hur ni tänkt. Alla grävmassor  måste tippas eller schaktas bort, om du inte har plats på annan del av tomten. En stor besparing är att kunna behålla massorna och distribuera dessa på tomten eller till granne.

LEVERANS FRÅN OSS, HÄMTA SJÄLV?

Oavsett hur du valt att få din pool levererad så är det bra om du har ett ungefärligt datum för detta. (Mycket av vårt material kan vi skicka direkt från leverantör och då sker leveransen i omgångar.)

Ett konkret exempel:
Om poolschakt ska utföras den 1 oktober, så kan leveransen av pooldetaljer ske ungefär samtidigt. Poolstomme placeras i närhet av poolschakt för att göra montaget effektivt. En presenning om det är dåligt väder är ett tips. Stöldbegärliga delar lägger du i garage eller annat utrymme för att minska stöldrisken. Om du hämtar hos oss, eller anlitar 3:e part så bör du förbereda dig på att det är tungt och en komplett pool består av många pallar. Din säljare kan alltid svara på hur många pallar som är klara för avhämtning. Normalt brukar en pool vara lika mycket material som i en normalstor lastbil. Vi har truck på plats som kan hjälpa till att lyfta men behöver du personal för att lasta godset måste du själv ta med detta.

MONTERING ELLER BYGGA SJÄLV?

Om du valt att bygga pool själv, så kommer du att få montagebeskrivningen med ditt poolpaket. Vi hjälper dig gärna supportmässigt i butiken om du har vägarna förbi. En kopp kaffe och lite ritningar på en whiteboardtavla kan göra hela skillnaden. Planera i förväg. Genom att ligga före i planeringen, så hinner du kontakta oss och ställa frågor innan du stöter på patrull.

Ett förslag på planering och tänkt projektplan:
Vecka 1, Besök oss i butiken – gå igenom första stegen – i byggnationen. Montera enligt anvisningar.
Vecka 2, Besök oss i butiken igen– gå igenom nästa steg. Montera enligt anvisningar.
Vecka 3, Besök oss i butiken – gå igenom slutfasen.
Montera och lägg liner samt koppla utrustningen.
Färdig!

Pool

SUPPORT UNDER MONTERING - BYGGA SJÄLV

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och försöker svara inom 3-5 dagar (under högsäsong). Om du söker oss efter vår arbetstid eller på helger, så går det utmärkt att mejla in dina frågor eller tala in på vår telefonsvarare som är på dygnet runt. Var gärna tydlig och förklara noga vad du eftersöker i ditt meddelande, så går det fortare för oss att hitta rätt svar och återkomma till dig. Det är inte speciellt svårt att bygga en pool och är man några fler som hjälper till, så går det relativt snabbt. Tänk på att vissa stommar inte kan stå helt fritt utan kräver motfyllnad av massor. Din säljare kan informera dig om vad som gäller för just din poolstomme.

KÖPT MONTAGE AV POOLBYGGARNA

Om du köpt montage av oss så bokar man alltid ett startdatum vid offertläggning. (Startdatum kan vara ca 2-3 dagar efter att grävaren börjat gräva.)

Första steget: Montörer kontrollerar och väger av schaktning. Något som kan ställa till det är om massorna är felaktigt packade eller av fel typ. Andra fel som är vanliga är felaktigt schakthöjd med utsatta nollpunkt. Använd schaktbeskrivning som vi tillhandahåller så blir det rätt från början.  Vid grönt ljus så byggs nu stommen upp och slangar/detaljer kopplas in. Trappor, lampor och övrigt monteras in i poolstommen. När grovmontaget är gjort så lämnar man över till finmontaget. Finmontaget gör din poolmontör samtidigt som han kopplar in cirkulationspump, filter, lägger liner och färdigställer poolen.

När allt är klart, poolen är fylld med vatten och cirkulationspumpen är startad – gör man en chockklorering.

Slutligen görs en besiktning tillsammans med er där man går igenom poolens funktioner. Ni får också en poolpärm. I poolpärmen hittar ni mer information om poolen, produkterna som den är uppbyggd av och rutiner för skötsel och handhavande av alla produkter i poolen

TIDSPLANERING

Bygg pool en grovplanering av följande moment:

  • Grävning 1-3 dagar.
    Stöter ni på problem med vatten eller berg – ring direkt så att vi kan bromsa.
  • Montage av poolstomme 5-15 dagar (betong gjutning ca 15-25 dagar)
  • Återfyllnad av massor (grävaren) 1 dag.
  • Linerläggning/pump/filter montage ca 3 dagar.
  • Start av anläggning ca 1 dag.

 

Vanligtvis så sker dessa steg inte på löpande band. (Även om vi skulle vilja det.) Generellt ska man räkna med ca 1 månad från grävskopans första tag till färdig pool.

Stressfri miljö att bygga pool på sin tomt.

BETALNING

På grund av gällande lagstiftning måste allt poolmaterial betalas i förskott innan leverans sker hem till er, eller om ni valt upphämtning i vår butik. Antingen sker betalningen genom bankgiro eller direkt i vår butik. Allt material är Poolbyggarnas AB egendom till dess att fakturan är betald till fullo.


I och med att vi inte tar kreditrisker, innebär det automatiskt att vi kan hålla lägre priser. Det gynnar dig i slutändan genom att dina produkter är i snitt billigare än våra kollegor i branschen.

 

MARK/BYGGLOV
Gatu- och fastighetskontoret i din kommun bestämmer lokalt vilka regler som gäller vid byggnation av pool. Rent tekniskt så skiljer sig det på följande sätt. Vid poolplacering ovanmark +40 cm/+50cm så brukar kommunen vilja ha ett bygglov. Om poolen inte sticker upp ur marknivån så vill man ha ett marklov. Hantering av lov kan ta allt från 3-12 veckor. Du är alltid byggherre för ditt projekt och ansvarig.

UNDER BYGGNATION

ÅTERFYLLNAD

Exakt hur mycket man ska återfylla eller när man ska återfylla kan man fråga poolmontören.
Viktigt!
Vid påfyllnad av massor måste man ta hänsyn till de slangar och rör som är monterade runt poolen samt det ev. trappstöd som finns monterat. Vid dessa ställen får man vara väldigt försiktig så att man inte på något sätt klämmer eller förskjuter detaljerna med risk för framtida läckor. Kostnaden för att åtgärda problem av denna art debiteras dig som kund och du gör sedan upp med din grävare . När du är klar med poolen så undvik att köra markvibrator runt poolen, i alla fall under det första året. Marken är alldeles för mjuk och stommen kan ta skada av hårda vibrationer. Låt marken vila minst en vinter (hård frost) så att den hinner sätta sig ordentligt

LINERLÄGGNING

Sker så snart återfyllnaden är klar. Isolering snap-in lister samt väggmattor monteras. I detta skede behöver vi tillgång till varmt vatten för att kunna lägga linern.

Om du inte har tillgång till varmt vatten kan man hyra en hetvattenspruta (tillval) som ger dig obegränsat med varmt vatten.

Planera dagen när detta ska ske för du kan säkert inte duscha samma dag som vi tömmer din varmvattenberedare. Vi vill ha rikligt med varmt vatten tillgängligt ca 1100-1600 liter 40-gradigt. Då vi inte kan lägga liner i kallt vatten med bra slutresultat.

Garanti
blank

LINERLÄGGNING

Sker så snart återfyllnaden är klar. Isolering snap-in lister samt väggmattor monteras. I detta skede behöver vi tillgång till varmt vatten för att kunna lägga linern.

Om du inte har tillgång till varmt vatten kan man hyra en hetvattenspruta (tillval) som ger dig obegränsat med varmt vatten.

Planera dagen när detta ska ske för du kan säkert inte duscha samma dag som vi tömmer din varmvattenberedare. Vi vill ha rikligt med varmt vatten tillgängligt ca 1100-1600 liter 40-gradigt. Då vi inte kan lägga liner i kallt vatten med bra slutresultat.

blank

VÄDER OCH VIND

Utöver väder och vind som sätter käppar i hjulen så kan sjukdom och olyckor också vara element som kan påverka er byggnation. Vi kan oavsett lova er att vi inte har något uppsåt att försena eller göra ert projekt längre än vad som tänkts. I största möjliga mån gör vi så mycket vi kan för att inte dessa situationer ska uppstå. Bygga pool är ett arbete som också kräver ett mått av noggrannhet.

En färdig gjutning gör att betongen bör härda ett antal veckor. Exakt torktid kan montörerna som gjuter berätta. (Det är avhängt dygnstemperaturen.)

Thermopool och thermoblock från Poolbyggarna AB

KRONOLOGISK ORDNING

Det kan ibland verka som våra montörer kommer och går vid olika tidpunkter vid ett poolprojekt. Och att man inte jobbar timme för timme som kanske är brukligt för en som lägger ex. asfalt. Det beror oftast på att man gör delmoment som ibland kräver viss väntan för att man ska kunna fortsätta. Ibland kan det vara specialmoment som kräver ytterligare inblandning av en montör och då måste man vänta in tillfälle när han kommer förbi. Ibland kan det vara torktid för limning av kopplingar, och då kan man inget göra under 2-4h tills limmet har härdat.

 

 

Men ni kan lugnt koppla av för vi ligger inte på latsidan. Poolen går framåt med högsta möjliga hastighet och utan förhinder och om momenten ovan är som det ska vara.

 

Räkna med att er pool tar ca 2-6 veckor att bli klar från första byggdag. Även om vi själva vet hur det är att se poolen blir färdig och att man helst av allt i världen vill få den färdig på momangen så bör man ta ett steg tillbaka och lita på oss när vi säger att; det är bättre att det tar någon dag extra och blir klart som lovat än att vi stressar fram en lösning som inte håller. Det håller du säkert själv med om.

FÄRDIG POOL

SOPOR

Våra montörer packar ihop skräpet efter sig. Vi har bifogat en stor sopsäck som ni kan ställa max 8m från gatan för just sophantering. När den är full så ringer man och begär hämtning. Övriga sopor och  bortforsling av emballaget ligger hos dig som slutkund.

UPPSTART AV POOL

Uppstart av pool med hjälp av poolmontören. Om elen är inkopplad(?). Montören visar vilka funktioner och tankar som ligger bakom montaget och hur du som ägare ska tänka för att vidare sköta om anläggningen.

BETALNING MONTAGE

Betalning sker i omgångar. Handhavandet är lite olika på om du gjuter i betong eller bygger i trä. Gerenellt betalas minst 50% när stommen är upprest. Resterande betalning sker inom någon dag efter att poolen är färdig (max 5). Om poolen är startad eller besiktad av oss på Poolbyggarna AB så går det bra att betala fakturan direkt. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till er.

POOLPÄRM (DIGITALT)

Här står det mesta om er pool och hur ni ska sköta om den i framtiden. Informationen skickas digitalt så att du alltid har närhet till informatin om du behöver den. Om du saknar någon manual går det bra att höra av sig.

BESIKTNING - BYGGA POOL

Tillsammans med montören går ni igenom poolens delar och funktioner och noterar om något inte stämmer. Det är bara produkter och tjänster som Poolbyggarna AB tillhandahåller som vi besiktar. Om något är fel med el, grävning, massor eller VVS så tar man upp det med respektive företag.

SUPPORT OCH GARANTI

Vi älskar att hjälpa till. Så länge du hör av dig i god tid och inte i sista stund så brukar vi kunna avhjälpa de flesta fel på telefon eller per epost. Det mesta av skötsel och hantering av pool finns tydligt beskrivet i den digitala poolpärm vi översänt.
Om du har betalat för material och montage erhåller du nu ett 3-årigt garantiskydd på poolprodukterna.

FRAMTIDEN

Nu ska ni lära er att sköta om er pool. Läs alla delar i vår digitala poolpärm och sätt er in i de rutiner som är viktiga. Klorhalt och pH är två viktiga moment att hålla koll på. Mätning gör man minst 1 gång per vecka och justerar därefter värdena.
Sköter ni om er pool så kommer den att hålla i många många år. En bra materialhantering är väldigt viktigt om du vill att dina komponenter ska hålla längre. Allt material som är av plast, ex. håvar, borstar, robotar, dammsugare, dammsugarslang med mera bör man skölja i vanligt vatten efter att man använt dem. Låt dem ligga i skugga när de inte används.
Gå igenom överdraget och se till att det fungerar som tänkt och att inga lösa delar finns. Ett överdrag som inte håller för vad det är tänkt – kan vara en livsfara för dig eller din granne. När poolen är avstängd för vintern,  rengör dem med vanligt vatten och förvara dem torrt. Hantera packningar till alla pooldetaljer varsamt så att de inte går sönder.

Lycka till!

Thermopool och thermoblock från Poolbyggarna AB