Begränsad kampanj - upp till 25% i rabatt på poolpaket

VATTENVÅRD

  • Pool vatten och kemi
  • Förslag till rutiner
  • Mer om klor och pH
  • Vanliga problem

Här har vi samlat ihop vanliga frågor och information som vi ofta pratar om med våra kunder.  Det kan vara en bra idé att besöka den här sidan någongång då och då – för att se om något har uppdateras.

VATTEN & KEMI

DESINFEKTION

Poolvatten desinficeras för att döda organismer som bakterier, alger och svampar. Poolkemikalier “bränner ut” föroreningar och gör vattnet glittrande och friskt. De mest använda och effektivaste är medel med klor eller brom.

pH-JUSTERING

Desinficerande medel fungerar optimalt inom ett smalt pH-område. Vattnet skall varken vara för surt eller för basiskt. Poolen och människokroppen trivs bäst om vattnets pH-värde ligger mellan 7,2 och 7,6.

ALGBEKÄMPNING

Algmedel hindrar algerna från att etablera och föröka sig i poolen. Alger, som redan etablerat sig, tas bort med extra mycket klor (chockklorering). Vid regelbunden klorering behöver poolvattnet normalt inte behandlas med algmedel.

FLOCKNINGSMEDEL

En bra filtrering av poolvattnet gör att det behövs mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Flocknings- eller klarningsmedel bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret. Endast pooler med sandfilter kan flockas

FÖRSLAG TILL RUTIN BRA VATTENVÅRD

DAGSKLORERING

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten för bra vattenvård. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till poolvattnet. Lägg kloret i bräddavloppet eller i en flytande dispenser. Chockklor är samma preparat som Dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och Chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering.

VECKOKLORERING

Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Tabletter om 200 g smälter sakta och desinficerar kontinuerligt poolvattnet. Normalt räcker en tablett till 20 m3 vatten i en vecka. Lägg tabletten i en dispenser. Kontrollera fritt klor med testset. Om värdet ligger under 1,0 ppm (mg/l), tilläggsklorera med chockklor. Dosering med Veckoklor rekommenderas i områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av Uppland, Bergslagen,
Gotland och Skåne. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel (cyanursyra) men ingen kalk, som riskerar att ytterligare öka kalciumhårdheten och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. Vid användning av veckoklor rekommenderas att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.

HALOBROM

Halobrom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:
– Halobrom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
– Halobrom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
– Den typiska kemikalielukten är obefintlig. Terapibad, bubbelbad och klorkänsliga personer rekommenderas använda halobrom.

Bromtabletter om 20 g kan doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering av bromlösning till poolvattnet. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens. Man måste mäta bromhalten regelbundet med testset för att kontrollera förbrukningen.

SYRE

Veckosyre är ett alternativ till klordesinfektion av poolvatten och bra vattenvård. Produkten är baserad på koncentrerat aktivt syre, som desinficerar effektivt utan besvärande lukt.  Säkra veckosyrets verkan genom att:

1. filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel.
2. kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel.
3. hålla pH-värdet under noggrann uppsikt.

MER OM KLOR OCH PH

pH-VÄRDET

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.
Lågt pH-värde ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Riktvärde är 7,2 – 7,6
pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

Riktvärden:

Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-50 ppm (mg/l)

Om du önskar mer information om hur kemi fungerar så är du varmt välkommen till vår butik på en kopp kaffe och vidare samtal.

KLOR FÖR BRA VATTENVÅRD

Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor.
Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret. Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

FELSÖKNING VATTENVÅRD

GRÖNT?

Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala så har en biofilm börjat bildas. På biofilmen börjar sedan alger att växa och då får du den gröna fina färgen. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering. Chockklorering: Läs anvisningarna på paketet. Generellt: Lös upp Chock-klor/snabbklor i en stor hink med varmt vatten, häll sedan innehållet i hela poolen. (OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

GRUMLIGT?

Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd flockningsmedel för bättre filtrering. Gammal sand kan också vara orsaken, när bytte du sand senast?
Lågt klorvärde kan också ge förstadiet till alger, vilket ger en grumlig ton i vattnet. Mät klorvärde och justera så att din vattenvård blir perfekt.

MISSFÄRGAT? (inte grönt)

Ett rödbrunt vatten beror på utfällning av järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten. För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter flockningsmedel för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

KRAFTIG KLORLUKT?

En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering (se anvisning ovan) så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.
All UV-strålning från solen bränner också bort bundet klor, så låt överdraget vara öppet och vädra.

IRRITERAR ÖGON/SLEMHINNOR?

Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation. Detta fel är ofta misstolkat som att man är ”allergisk” mot klor, men någon sådan allergi finns inte.

BESÖK OSS I BUTIKEN
Ta med dig en flaska med ditt poolvatten. För bara 80 spänn så kollar vi upp dina värden digital i butiken. Svar på momangen och därefter är du på det klara med hur ditt poolvatten mår.

Besök oss på våra öppettider, eller lägg ditt prov i vår brevlåda så återkommer vi med dina resultat.

Kontakta oss

Vattenvård