Poolens vattenvård

En av de viktigaste aspekterna av att äga en pool är att se till att poolen är ren och säker att använda.

Poolvatten kan vara en grogrund för bakterier och andra mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem eller ge grumligt poolvatten. Därför är det viktigt att regelbundet sköta poolens vattenvård.

 

Genom att regelbundet testa poolvattnet och justera kemikaliebalansen kan du säkerställa att poolvattnet är fritt från skadliga mikroorganismer och att pH-balansen är korrekt. Om poolvattnet inte är korrekt balanserat kan det orsaka irritation i ögonen och huden och göra det svårt att andas.

En ren och hälsosam poolmiljö är också viktigt för att undvika olyckor, såsom halkolyckor. Om poolens vattenvård inte sköts på rätt sätt kan det leda till en glatt och halkig poolbotten som ökar risken för olyckor.

 

Att sköta poolens vattenvård är inte bara viktigt för hälsan och säkerheten utan också för att förlänga livslängden på poolen. Genom att regelbundet underhålla poolen och hålla den ren och säker kan du minimera slitage och förlänga poolens livslängd.

Sammanfattningsvis är det av största vikt att sköta poolens vattenvård på rätt sätt för att säkerställa en ren och hälsosam poolmiljö. Genom att göra det kan du njuta av din pool på ett tryggt och avslappnat sätt i många år framöver.

Premium markpool från Poolbyggarna AB i Poolguiden

Kemikalier för god vattenvård

Kemikalier är en viktig del av poolens vattenvård och används för att upprätthålla en god vattenkvalitet. De vanligaste kemikalierna som används är klor, pH-justeringsmedel och algmedel.

Klor är den viktigaste kemikalien för att upprätthålla en hälsosam och ren poolmiljö. Klor används för att döda bakterier, virus och andra mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem. Det finns olika former av klor som kan användas för poolvattenvård, inklusive granulat, tabletter och flytande klor.

pH-justeringsmedel används för att justera pH-balansen i poolvattnet. En korrekt pH-balans är viktig för att klor ska fungera på rätt sätt och för att undvika irritation i ögonen och huden. Om pH-värdet är för högt eller lågt kan det också orsaka kalkavlagringar och korrosion på poolens utrustning.

Algmedel används för att förhindra och behandla algväxt i poolen. Algmedel kan användas som förebyggande åtgärd eller för att behandla befintliga alger i poolvattnet.

Andra kemikalier som kan användas för att upprätthålla en god vattenkvalitet inkluderar flockningsmedel, kalklösningsmedel och metallbinder. Flockningsmedel används för att samla ihop små partiklar i vattnet för att underlätta filtrering, medan kalklösningsmedel och metallbinder används för att hantera kalk- och metallavlagringar.

 

Det är viktigt att använda rätt mängd av varje kemikalie och att följa tillverkarens anvisningar för att säkerställa en korrekt kemikaliebalans i poolen. Det är också viktigt att förvara kemikalierna på ett säkert sätt, på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Sammanfattningsvis är klor, pH-justeringsmedel och algmedel de vanligaste kemikalierna som används för att upprätthålla en bra vattenkvalitet i poolen. Det är viktigt att använda rätt mängd av varje kemikalie och att följa tillverkarens anvisningar för att säkerställa en säker och ren poolmiljö.

TESTNING AV POOLVATTNET

Att testa poolvatten regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam och ren poolmiljö. Poolvatten kan ändra sig snabbt på grund av regn, badande och kemisk behandling. Det är därför viktigt att testa poolvatten minst en gång i veckan för att säkerställa att kemikaliebalansen är korrekt och att poolvattnet är fritt från skadliga mikroorganismer.

Det finns flera olika typer av pooltestare som du kan använda för att testa poolvatten. En pooltestare kan mäta pH-värdet, klorhalten, alkaliniteten och cyanursyranivån i poolvattnet. pH-värdet är viktigt för att klor ska fungera effektivt, medan klorhalten är viktig för att döda bakterier och andra mikroorganismer. Alkaliniteten påverkar pH-balansen, medan cyanursyranivån skyddar klor från solljus och förlänger dess effektivitet.

Att testa poolvatten regelbundet och justera kemikaliebalansen efter behov är viktigt för att undvika hälsoproblem, grumligt poolvatten, kalkavlagringar och korrosion på poolens utrustning. Det är också viktigt att förvara testarna på ett torrt och svalt ställe, utom räckhåll för barn och husdjur.

Sammanfattningsvis är det viktigt att testa poolvatten regelbundet för att upprätthålla en bra vattenkvalitet och undvika hälsoproblem och slitage på poolutrustningen. Genom att använda en pooltestare kan du själv enkelt och snabbt testa poolvattnet och justera kemikaliebalansen efter behov.

Poolvatten och poolkemi. pool & spabad
Test av ph-värdet med stickor

justering av ph-värdet i poolen

pH-värdet i poolvattnet är en viktig faktor för att upprätthålla en ren och hälsosam poolmiljö. pH-värdet mäter surhetsgraden i vattnet, och ska vara i intervallet 7,2 till 7,6. Om pH-värdet är för högt eller lågt kan det orsaka irritation i ögonen och huden och göra det svårt att andas.

Ett för högt pH-värde kan också orsaka kalkavlagringar på poolens utrustning, medan ett för lågt pH-värde kan korrodera poolens utrustning. Dessutom kan pH-värdet påverka effektiviteten hos klor och andra kemikalier som används i poolvattenbehandlingen.

För att justera pH-värdet kan du använda pH-justeringsmedel. Det finns två typer av pH-justeringsmedel: pH-höjare och pH-sänkare. pH-höjare används om pH-värdet är för lågt, medan pH-sänkare används om pH-värdet är för högt.

För att justera pH-värdet bör du först testa poolvattnet med en pooltestare för att avgöra vilken typ av pH-justeringsmedel som behövs. När du har identifierat vilken typ av pH-justeringsmedel som behövs, tillsätter du det långsamt till poolvattnet och rör om för att se till att medlet blandas ordentligt i vattnet. Du bör testa pH-värdet igen efter ett par timmar för att se till att pH-värdet har justerats till önskad nivå.

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när man använder pH-justeringsmedel och att inte överdosera, eftersom det kan leda till en obalans i poolvattnet. Förvara också pH-justeringsmedel på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

behandling av alger

Alger är en form av mikroskopiska växter som kan växa i poolvattnet om vattnet är orenat eller obalanserat. Alger kan orsaka en grön eller grumligt poolvatten och ge vattnet en obehaglig lukt. Dessutom kan algerna orsaka irritation i ögonen och huden.

För att behandla alger i poolvattnet kan du använda ett algmedel. Algmedel innehåller vanligtvis kemikalier som dödar alger och förhindrar deras tillväxt. Det finns flera olika typer av algmedel tillgängliga, beroende på typen av alger som finns i poolvattnet.

För att använda algmedel bör du först rengöra poolen noggrant och balansera pH-värdet och klorhalten i vattnet. Sedan tillsätter du algmedlet till poolvattnet enligt tillverkarens anvisningar och låter det verka under en viss tid. Efter en viss tid, vanligtvis 24-48 timmar, bör du borsta poolens ytor för att lösgöra alger från ytan och sedan rengöra filtret.

 

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när du använder algmedel och att inte överdosera, eftersom det kan leda till en obalans i poolvattnet. Förvara också algmedel på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

Sammanfattningsvis är alger en vanlig orsak till orenheter i poolvattnet och kan orsaka en rad hälsoproblem. Genom att använda algmedel kan du enkelt behandla och förhindra tillväxten av alger i poolvattnet. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när man använder algmedel och att regelbundet testa poolvattnet för att säkerställa att alger inte finns i vattnet.

hantering av klor

Klor är en vanlig kemikalie som används för att desinficera och rena poolvattnet från bakterier och andra mikroorganismer. För att säkerställa en hälsosam och ren poolmiljö är det viktigt att ha rätt klorhalt i poolvattnet.

För att hantera klor på ett säkert sätt bör du använda personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon när du hanterar klor i dess koncentrerade form. Klor bör också förvaras på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

För att upprätthålla rätt klorhalt i poolvattnet kan du använda olika former av klor, såsom granulat, tabletter eller flytande klor. Klor tillsätts vanligtvis till poolvattnet i skimmerkorgen eller direkt till vattnet. Du bör regelbundet testa poolvattnet för att säkerställa att klorhalten är i rätt nivå.

 

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när man använder klor och att inte överdosera, eftersom det kan leda till en obalans i poolvattnet. För höga klorhalter kan orsaka irritation i ögonen och huden, medan för låga nivåer av klor kan göra att vattnet blir orent.

Sammanfattningsvis är klor en viktig kemikalie för att upprätthålla en hälsosam och ren poolmiljö. Det är viktigt att hantera klor på ett säkert sätt och att följa tillverkarens anvisningar när man använder klor. Genom att testa poolvattnet regelbundet kan du säkerställa att klorhalten är i rätt nivå för att upprätthålla en hälsosam och ren poolmiljö.

POOLGUIDE

Läs mer om hur du bör tänka när du ska köpa pool. Planering av tomten, hur ska den se ut, bygga-själv eller få den monterad från oss. Du får också svar på om du behöver bygglov eller marklov.

 

POOLPROJEKT

Här får du en överblick på hur ett poolprojekt går till. Från start till mål.  Vår beskrivning är ordentlig tilltagen så var beredd att spendera en stund, ta en kopp kaffe och njut av kunskapen som är helt gratis.

 

LYCKAS DIREKT

Våra 12 punkter för att du ska lyckas med ditt poolköp direkt. Presenteras i kortform vilket gör den enkel och smart att läsa innan köp. Har du bråttom är detta en bra start för dig som ska köpa pool.

 

SÅ FUNGERAR POOL

Vill du förstå hur en pool fungerar och hänger ihop?
Då är det här du hittar informationen. Lättläst och enkelt beskrivet allt från cirkulation till rening. Bra detaljerad läsning för dig som vill fördjupa sina kunskaper.

 

POOL

Vad är en pool och hur fungerar den? Vilka typer finns och vad bör man tänka på när man ska köpa pool. Läs allt om pool på vår specialsida för dig som är nyfiken på vad som är vad.

 

Poolövervakning

poolövervakning och underhåll

Poolövervakning och underhåll är viktiga faktorer för att säkerställa en hälsosam och ren poolmiljö. Genom att regelbundet övervaka och underhålla poolen kan du säkerställa att vattenvårdssystemet fungerar korrekt och att vattnet är rent och klart.

 

För att övervaka poolens vattenvård bör du regelbundet testa poolvattnet för att säkerställa att klor- och pH-nivåerna är i rätt nivå. Du bör också rengöra poolens filter regelbundet och tillsätta kemikalier för att upprätthålla en hälsosam vattenbalans.

För att underhålla poolen på ett effektivt och säkert sätt bör du rengöra poolens ytor regelbundet för att förhindra tillväxt av alger och annan orenhet. Du bör också skrubba poolens väggar och botten för att avlägsna smuts och annan orenhet.

 

Det är också viktigt att ha koll på poolens olika delar och system, såsom pumpsystemet och filtreringssystemet, för att se till att de fungerar korrekt. Om du märker några problem eller avvikelser i poolens vattenkvalitet eller funktion bör du ta itu med dem omedelbart.

Genom att följa dessa tips och riktlinjer kan du säkerställa att din pool hålls ren och hälsosam, samtidigt som du minskar risken för problem och skador på poolen. Ett effektivt och säkert poolunderhåll är nyckeln till en långvarig och hälsosam poolmiljö för dig och din familj att njuta av.

FÖRSLAG TILL RUTIN BRA VATTENVÅRD

DAGSKLORERING

Dagsklorering är det effektivaste sättet att desinficera poolvatten för bra vattenvård. Kalciumhypoklorit i små tabletter löser sig sakta och avger klor till poolvattnet. Lägg kloret i bräddavloppet eller i en flytande dispenser. Chockklor är samma preparat som Dagsklor men i granulerad form. En hastig upplösning av granulatet ger snabb och kraftfull klorförhöjning i poolvattnet. Dagsklor och Chockklor höjer vattnets pH-värde. Balansera pH med pH-sänkande medel varje vecka och efter varje chockklorering.

VECKOKLORERING

Kloreringen utgår från långtidsverkande triklorisocyanursyra s.k. veckoklor. Tabletter om 200 g smälter sakta och desinficerar kontinuerligt poolvattnet. Normalt räcker en tablett till 20 m3 vatten i en vecka. Lägg tabletten i en dispenser. Kontrollera fritt klor med testset. Om värdet ligger under 1,0 ppm (mg/l), tilläggsklorera med chockklor. Dosering med Veckoklor rekommenderas i områden med relativt hårt vatten, som t.ex. delar av Uppland, Bergslagen,
Gotland och Skåne. Veckoklor innehåller ett klorstabiliseringsmedel (cyanursyra) men ingen kalk, som riskerar att ytterligare öka kalciumhårdheten och leda till en eventuell kalkutfällning i poolen. Vid användning av veckoklor rekommenderas att regelbundet chockklorera med kalciumhypoklorit. Veckoklor sänker vattnets pH-värde, vilket kan balanseras med chockklor.

HALOBROM

Halobrom liknar i flera avseenden klor. Fördelarna är dock:
– Halobrom kan utan problem användas omväxlande eller samtidigt med klor.
– Halobrom behåller sin fulla desinficerande kraft inom ett betydligt bredare pH-område än klor.
– Den typiska kemikalielukten är obefintlig. Terapibad, bubbelbad och klorkänsliga personer rekommenderas använda halobrom.

Bromtabletter om 20 g kan doseras i bräddavlopp, via dispenser eller brominator, ett speciellt tryckkärl för kontinuerlig dosering av bromlösning till poolvattnet. Brombehovet beror helt på hur poolen används. Doseringen skall göras efter temperatur och användarfrekvens. Man måste mäta bromhalten regelbundet med testset för att kontrollera förbrukningen.

SYRE

Veckosyre är ett alternativ till klordesinfektion av poolvatten och bra vattenvård. Produkten är baserad på koncentrerat aktivt syre, som desinficerar effektivt utan besvärande lukt.  Säkra veckosyrets verkan genom att:

1. filtrera vattnet extra rent med hjälp av flockningsmedel.
2. kontrollera algerna kontinuerligt med algmedel.
3. hålla pH-värdet under noggrann uppsikt.

MER OM KLOR OCH PH

pH-VÄRDET

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.
Lågt pH-värde ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Riktvärde är 7,2 – 7,6
pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

Riktvärden:

Fritt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Bundet klor: 0-0,5 ppm (mg/l)
Totalt klor: 0,5-1,5 ppm (mg/l)
Cyanursyra: 0-50 ppm (mg/l)

Om du önskar mer information om hur kemi fungerar så är du varmt välkommen till vår butik på en kopp kaffe och vidare samtal.

KLOR FÖR BRA VATTENVÅRD

Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor.
Organiskt klor är triklorisocyanursyra (veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (dags- och chockklor) och natriumhypoklorit (flytande).

 

Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat

Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret. Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) kan klorblockering inträffa, vilket gör kloret verkninglöst. Cyanursyra tas bort genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Cyanursyra fungerar som klorstabilisering, vilket gör att t.ex. solen inte bryter ner kloret. Därför är det lämpligt att i utomhuspooler ha en cyanursyranivå på 10-20 ppm (mg/l).

FELSÖKNING VATTENVÅRD

Grumligt poolvatten kan uppstå av olika anledningar, till exempel på grund av orenheter som tränger in i poolen, dålig filtrering, otillräckligt kemiskt balanserad poolvatten, höga nivåer av fosfater och andra kemikalier eller otillräcklig cirkulation av vatten i poolen.

 

När poolvattnet blir grumligt kan det bero på att små partiklar, såsom smuts och alger, inte filtreras bort ordentligt av poolfiltret. Detta kan leda till att vattnet ser disigt ut och att man inte kan se botten av poolen.

 

För att lösa problemet med grumligt poolvatten behöver man först fastställa orsaken till problemet. Det kan kräva en kombination av olika åtgärder såsom att rengöra filtret och eventuellt byta ut det, justera pH-värdet och klorhalten i poolvattnet, tillsätta algmedel eller flockningsmedel för att hjälpa till att rensa ut partiklarna och öka cirkulationen av vattnet i poolen genom att använda pumpen mer ofta.

 

Det är viktigt att regelbundet sköta om poolen genom att rengöra filtret, justera pH-värdet och klorhalten och hålla poolvattnet kemiskt balanserat för att undvika problem med grumligt poolvatten.

GRÖNT VATTEN - grumligt poolvatten

För att ta itu med grönt vatten i poolen kan du följa följande steg:

 • Testa poolvattnet: Det första steget är att testa poolvattnet för att se om klor- och pH-nivåerna är i rätt nivå. Om klorhalten är för låg kan du behöva tillsätta mer klor.

 • Borsta poolens ytor: Grönt vatten kan också orsakas av alger som växer på poolens ytor. Genom att borsta poolens ytor regelbundet kan du avlägsna alger och förhindra att de sprider sig.

 • Rengör poolens filter och pumpsystem: Grönt vatten kan också bero på att poolens filter och pumpsystem inte fungerar korrekt eller inte underhålls regelbundet. Kontrollera filterpatronen eller sandfiltret och rengör eller byt ut den vid behov. Kör också poolpumpen längre än normalt för att öka cirkulationen och rengöra vattnet.

 • Använd algmedel: Om grönt vatten är orsakat av alger kan du använda algmedel för att döda dem och återställa vattnets klarhet.

 • Tömma och rengöra poolen: Om grönt vatten inte kan åtgärdas med de tidigare stegen kan det vara nödvändigt att tömma poolen helt och rengöra den noggrant innan du på nytt fyller den med vatten.

Grönt vatten och grumligt vatten i poolen
Kraftig klorlukt i poolen

KRAFTIG KLORLUKT PÅ VATTNET

En kraftig klorlukt i poolen kan vara obehaglig och indikera en potentiell hälsorisk. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive för hög klorhalt, otillräcklig ventilation eller otillräcklig skötsel av poolen.

För att ta itu med en kraftig klorlukt i poolen kan du följa följande steg:

 • Testa poolvattnet: Det första steget är att testa poolvattnet för att se om klorhalten är för hög. Om det är fallet kan du behöva sänka klorhalten genom att tillsätta mer vatten till poolen eller vänta tills klorhalten sjunker till en säkrare nivå.

 • Ventilera poolområdet (inomhuspool): En kraftig klorlukt kan också orsakas av otillräcklig ventilation runt poolområdet. Se till att öppna dörrar och fönster för att ge tillräcklig ventilation, och överväg att installera en avfuktare om luftfuktigheten är hög.

 • Rengör poolens filter och pumpsystem: En hög klorhalt kan också bero på att poolens filter och pumpsystem inte fungerar korrekt eller inte underhålls regelbundet. Kontrollera filterpatronen eller sandfiltret och rengör eller byt ut den vid behov. Kör också poolpumpen längre än normalt för att öka cirkulationen och rengöra vattnet.

 • Justera poolens pH-nivå: En hög klorhalt kan också bero på att pH-nivån i poolen är för låg. Justera pH-nivån genom att tillsätta pH-justeringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

Genom att ta itu med en kraftig klorlukt i poolen så snabbt som möjligt och regelbundet underhålla poolens filter och pumpsystem, kan du säkerställa att din pool alltid har en ren och hälsosam miljö att bada i.

IRRITERAR ÖGON/SLEMHINNOR?

En vanlig utmaning för många poolägare är att kloret i poolvattnet kan orsaka irritation av ögon och slemhinnor. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive hög klorhalt, otillräcklig pH-balans, eller otillräcklig skötsel av poolens filter och pumpsystem.

För att ta itu med klor som irriterar ögon och slemhinnor i poolen kan du följa följande steg:

 • Testa poolvattnet: Det första steget är att testa poolvattnet för att se om klorhalten är för hög eller pH-balansen inte är optimal. Om klorhalten är för hög kan du behöva sänka klorhalten genom att tillsätta mer vatten till poolen eller vänta tills klorhalten sjunker till en säkrare nivå. Om pH-värdet är för högt eller lågt, kan du justera det med hjälp av pH-justeringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

 • Skölj ögonen: Om dina ögon känns irriterade efter att ha badat i poolen kan du skölja dem med rent vatten för att lindra irritationen.

 • Rengör poolens filter och pumpsystem: Klor som irriterar ögon och slemhinnor kan också bero på att poolens filter och pumpsystem inte fungerar korrekt eller inte underhålls regelbundet. Kontrollera filterpatronen eller sandfiltret och rengör eller byt ut den vid behov. Kör också poolpumpen längre än normalt för att öka cirkulationen och rengöra vattnet.

 • Tillsätt en flockmedel: Flockmedel är en kemisk förening som hjälper till att binda kalcium, koppar och andra mineraler som kan orsaka irritation. Tillsätt flockmedel till poolvattnet enligt tillverkarens anvisningar för att minska irritationen.

vattenvård irriterade slemhinnor

BESÖK OSS I BUTIKEN


Ta med dig en flaska med ditt poolvatten. För bara 80 spänn så kollar vi upp dina värden digital i butiken. Svar på momangen och därefter är du på det klara med hur ditt poolvatten mår.

Besök oss på våra öppettider, eller lägg ditt prov i vår brevlåda så återkommer vi med dina resultat.

Vattenvård