POOLTAK

Ett pooltak är en fantastisk investering för alla poolägare. Det ger många fördelar, bland annat att förlänga säsongen, skydda poolen från skräp och smuts, minska vattenavdunstning, minska kloranvändning och hjälpa till att hålla pooltemperaturen på en stabil nivå.

Pooltak kommer i olika storlekar och modeller, från fasta konstruktioner till teleskopiska tak. Fasta tak ger det mest permanenta skyddet och kan anpassas efter poolens form och storlek. Teleskopiska tak ger möjlighet att öppna upp för solen och frisk luft, men samtidigt skydda poolen under regn eller stark sol.

 

När man väljer ett pooltak, bör man också tänka på materialvalet.

De vanligaste materialen är aluminium, trä eller stål. Aluminium och stål är lättskötta och tåliga material som kräver minimalt underhåll. Trä kräver mer underhåll men ger ett mer naturligt utseende.

 

När man installerar pooltak är det också viktigt att tänka på säkerheten. Det är viktigt att se till att taket är ordentligt fastsatt för att undvika att det blåser iväg under kraftiga vindar.

 

Det är också viktigt att se till att poolområdet runt taket är säkert för barn och husdjur.

 

Sammanfattningsvis kan ett pooltak vara en fantastisk investering för alla poolägare. Det ger skydd mot skräp och smuts, förlänger säsongen och bidrar till en mer konsekvent vatten- och lufttemperatur. När man väljer ett pooltak, bör man tänka på storlek, modell, material och säkerhet. Genom att välja det rätta pooltaket kan man få mer glädje av sin pool året om.

FÖRDELAR

Pooltak är en praktisk och användbar lösning för att skydda och underhålla din pool. Här är några fördelar och egenskaper av pooltak:

 

Skydd: Ett pooltak skyddar din pool från smuts, löv, insekter och annat skräp som kan göra vattnet orent. Det minskar behovet av rengöring och underhåll, vilket sparar tid och ansträngning.

 

 

Säkerhet: Pooltak kan bidra till att öka säkerheten runt poolen, särskilt om du har små barn eller husdjur. De fungerar som ett barriär och minskar risken för olyckor som drunkning.

 

 

Energieffektivitet: Genom att minska avdunstningen och hålla poolvattnet varmt minskar pooltak energiförbrukningen för uppvärmning av poolen. Detta resulterar i minskade energikostnader över tid.

 

 

Förlängd badsäsong: Ett pooltak hjälper till att hålla vattnet varmare längre, vilket förlänger badsäsongen och ger dig mer tid att njuta av din pool.

 

 

Minskad kemisk användning: Eftersom pooltaket skyddar vattnet från smuts och skräp, behöver du använda färre kemikalier för att hålla vattnet rent. Detta minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Utförande på pooltak

Pooltak finns i olika utföranden och material. Här är några av de vanligaste typerna:

Pooltak finns i olika utföranden och material, såsom aluminium, stål, PVC och polykarbonat. Designen varierar från fasta och teleskopiska till manuella och automatiska system. Här är några av de vanligaste typerna:

 

 

Fasta pooltak: Dessa är permanenta strukturer som täcker poolen och är vanligtvis tillverkade av glas, polykarbonat eller andra hårda material. De erbjuder bästa möjliga skydd, men kan vara dyra att installera och kräver professionell installation.

 

 

Teleskopiska pooltak: Detta är en populär lösning eftersom de kan öppnas och stängas efter behov. De består av segment som glider in i varandra och kan vara manuella eller motoriserade. Vi säljer modellerna Nova och Leia i vårt sortiment i denna kategori.

 

 

 

Automatiska pooltak: Dessa pooltak drivs av en motor och kan öppnas och stängas med en knapptryckning eller fjärrkontroll.

 

 

När du väljer pooltak är det viktigt att ta hänsyn till dina specifika behov och förväntningar, samt poolens storlek och form. Tänk även på underhållsaspekter, såsom rengöring och reparationer, samt eventuella extra kostnader för installation och drift.

TIPS FÖR POOLÄGARE

När pooltaket är monterat över poolen så kommer det indirekt innebära att en del av det nyttiga solljuset inte når vattenytan och hjälper till och döda bakterier och bränner bort bundet klor.

Vårt förslag är att att komplettera sin utrustning med en UV-lampa.

Pooltak

REGELBUNDEN SKÖTSEL POOLTAK

DAGLIGEN

Temperaturen på vattnet.
Om temperaturen på vattnet är runt 28 grader kan luften ovanför vattnet bli varmare. Det betyder att du utsätter din liner för varmare temperatur än vad den är gjord för, och din garanti faller.
Ställ din värmepump på ”Auto” så att den kyler när temperaturen på vattnet går över 28 och var noga med lufttemperaturen under pooltaket.

VECKOVIS

Gör rent dina skenor.
Skräp och dylikt kan skapa problem för hjulen och på lång sikt skada dem. En ren skena är en glad skena.
Torka av pooltak med en mjuk trasa.
Notera om trall eller mark under skenor har gett med sig. Åtgärda direkt.
(underlag som inte håller gör att du får onödigt slitage och trasiga hjul. Detta ingår inte i garantin)

MÅNADSVIS

Justera hjul och smörj dessa om det behövs.
Kontrollera nivåer på skenor/trall/stenläggning
Inspektera låsningar/bussningar samt borstar som ligger an mot mark.
Notera genomskinlighet i plastdetaljer och gör rent vid behov.

VINTERTID - HANDHAVANDE POOLTAK

Pooltak har alltid en notering om vad den klarar av för maxvikt per kvadratmeter. Normalt brukar denna vikt vara mellan 45-65kg/m2.
Stockholmsområdet har en ”typning” snöklass  typ 2, som beräknas till 165kg/m2.
Detta innebär att det ibland kan komma mer snö än vad ditt pooltak klarar av. Då är det viktigt att borsta av snön direkt, med en mjukborste så att inga skador uppstår. Ännu bättre är att vinterkonservera taket så att inga större tynger kan uppstå på taket.

TIPS FRÅN OSS PÅ POOLBYGGARNA AB

Kör inte saltklorinator med pooltak. Din liner tar stryk och du kan i värsta fall tappa mönster och färg. Detta är ingen garanti. Kontrollera pH-värdet så ofta du kan. Det är oftast den som ställer till med problem för den vanliga poolägaren. Höga temperaturer ger höga pH-svängningar. Följ ALLTID anvisningar som du får från manualen tillhörande ditt pooltak.