pooltak

Ditt pooltak är en produkt som skyddar och håller din pool snygg oavsett väderlek. Det krävs en del skötsel för att få pooltaket att hålla och fungera optimalt varje år.
Vårt tips är att du säkerställer med manualen hur du bäst sköter om ditt pooltak. Här nedan har vi samlat ihop några vanliga frågor och tips som vi fått under åren gällande pooltak .

Tips för poolägare!
När pooltaket är monterat över poolen så kommer det indirekt innebära att en del av det nyttiga solljuset inte når vattenytan och hjälper till och döda bakterier och bränner bort bundet klor.

Vårt förslag är att att komplettera sin utrustning med ex. en UV-lampa.

REGELBUNDEN SKÖTSEL 

Dagligen
-Temperaturen på vattnet.
Om temperaturen på vattnet är runt 28 grader kan luften ovanför vattnet bli varmare. Det betyder att du utsätter din liner för varmare temperatur än vad den är gjord för, och din garanti faller.
Ställ din värmepump på ”Auto” så att den kyler när temperaturen på vattnet går över 28 och var noga med lufttemperaturen under pooltaket.

Veckovis
-Gör rent dina skenor.
Skräp och dylikt kan skapa problem för hjulen och på lång sikt skada dem. En ren skena är en glad skena.
-Torka av taket med en mjuk trasa.
-Notera om trall eller mark under skenor har gett med sig. Åtgärda direkt.
(underlag som inte håller gör att du får onödigt slitage och trasiga hjul. Detta ingår inte i garantin)

Månadsvis
-Kontrollera hjul och smörj dessa om det behövs.
-Kontrollera nivåer på skenor/trall/stenläggning
-Kontrollera låsningar/bussningar samt borstar mot mark.
-Notera genomskinlighet i plastdetaljer och gör rent vid behov.

Vintertid
-Pooltak har alltid en notering om vad den klarar av för maxvikt per kvadratmeter. Normalt brukar denna vikt vara mellan 45-65kg/m2.
Stockholmsområdet har en snöklass som är 165kg/m2. Det innebär att det ibland kan komma mer snö än vad ditt pooltak klarar av.
Då är det viktigt att borsta med mjukborste av den tunga snön så att inga skador uppstår. Ännu bättre är att vinterkonservera taket så att inga större tynger kan uppstå på taket.

Tips från bänken
Kör inte saltklorinator med pooltak. Din liner tar stryk och du kan i värsta fall tappa mönster och färg. Detta är ingen garanti.
Kontrollera pH-värdet så ofta du kan. Det är oftast den som ställer till med problem för den vanliga poolägaren. Höga temperaturer ger höga pH-svängningar.
Följ ALLTID anvisningar som du får från manualen tillhörande ditt pooltak.