FREKVENSSTYRNING POOL

En nyckelkomponent i energieffektivitet

Frekvensstyrning är en teknik som används för att kontrollera hastigheten på en elektrisk motor, som i detta fall är din poolpump.


Genom att variera frekvensen på motorns matningsspänning kan man kontrollera pumpens hastighet och därmed energiförbrukningen.


Detta innebär att pumpen endast behöver arbeta så hårt som nödvändigt för att uppfylla dina poolbehov, vilket leder till ökad effektivitet och minskade energikostnader.

HUR FUNGERAR FREKVENSSTYRNING

VAD ÄR FREKVENSSTYRNING

Frekvensstyrning är en teknik som används för att kontrollera hastigheten på en motor, oftast en elektrisk motor. Genom att justera frekvensen i matningsspänningen kan vi styra motorns hastighet och därmed dess prestanda och energiförbrukning.

FREKVENSSTYRNING WIKI

Frekvensstyrning, även kallad variabel frekvensstyrning (VFD), är en teknik som används för att ändra motorns hastighet genom att justera frekvensen av den elektriska spänningen som matas till motorn.

 

Elektriska motorer drivs av växelström (AC), där spänningen varierar sinusformigt över tiden.

 

Frekvensstyrning använder sig av en omformare som omvandlar den fasta frekvensen i växelströmsnätet (vanligtvis 50 eller 60 Hz) till en variabel frekvens som kan justeras efter behov. 1 fas / 3 fas.

HUR SAKTA KAN MAN KÖRA MED FREKVENSSTYRNING

Med frekvensstyrning kan man vanligtvis köra en elektrisk motor mycket långsamt, även vid mycket hög belastning. Hastighetsområdet som är möjligt att reglera med frekvensstyrning beror på flera faktorer, såsom typen av motor och dess nominella varvtal, men generellt sett kan man reglera hastigheten ner till ungefär 5-10% av det nominella varvtalet.

 

Detta gör det möjligt att använda motorer för applikationer som kräver mycket låg hastighet och hög precision. Det är viktigt att notera att varvtalsintervallet som är möjligt att uppnå med frekvensstyrning beror på den specifika motor som används och på inställningarna för frekvensstyrningen.

FREKVENSSTYRNING FÖRDELAR

Förlängd livslängd på motorer

Frekvensstyrning kan minska slitaget på motorer och deras komponenter, eftersom motorer inte behöver starta och stoppa lika ofta. Detta kan bidra till en längre livslängd för motorerna och minskade underhållskostnader.

 

Minskade mekaniska påfrestningar

Genom att använda frekvensstyrning kan man undvika plötsliga förändringar i hastighet, vilket minskar mekaniska påfrestningar på motorer och anslutna mekaniska system. Detta kan förebygga skador och öka systemets livslängd.

 

Förbättrad processkontroll:

Med möjligheten att justera motorhastigheten kan man förbättra kontrollen över industriella processer och produktionslinjer. Detta kan resultera i förbättrad produktkvalitet och effektivitet.

 

Tystare drift:

Genom att använda frekvensstyrning kan man minska ljudnivån från motorer och deras tillhörande utrustning. Detta är särskilt viktigt i bullerkänsliga miljöer, såsom bostäder, sjukhus och kontor, där låga ljudnivåer är viktiga för komfort och hälsa.

TRYGG LEVERANTÖR

Att köpa pool och spabad är en större investering och då är det viktigt att det företag man köper sin pool av är en trygg, säker och tillförlitlig leverantör.  Vi har 40 års erfarenhet av att, bygga pool, renovera gamla pooler, poolens teknik, underhålla spabad, samt övrig utrustning inom pool & spa. Vår poolbutik i Kungsängen har allt på lagret för direkt leverans.

FREKVENSSTYRNING LITEN/STOR

Poolbyggarna AB säljer två modeller av frekvensstyrningar. En för mindre pumpar på max 1.1kW effekt och en större för 12A och effekter över 1.5kW.

 

 

Boka in ett examplar och uppgradera ditt system hemma och spara pengar redan idag.

 

Var noga med att ha tillräckligt med flöde så att dina resterande systemkomponenter fungerar som tänkt (filtrering, värme, UV, salt, automatik etc)

 

 

Poolövervakning

FREKVENSSTYRNING LITEN/STOR

Poolbyggarna AB säljer två modeller av frekvensstyrningar. En för mindre pumpar på max 1.1kW effekt och en större för 12A och effekter över 1.5kW.  (Den mindre modellen har stickpropp vilket gör att du som lekman får koppla in den mellan vägguttag och poolpump.)

 

Boka in ett examplar och uppgradera ditt system hemma och spara pengar redan idag. Var noga med att ha tillräckligt med flöde så att dina resterande systemkomponenter fungerar som tänkt (filtrering, värme, UV, Salt, automatik etc)

 

 

 

Thermopool och thermoblock från Poolbyggarna AB

POOLGUIDE

Läs mer om hur du bör tänka när du ska köpa pool. Planering av tomten, hur ska den se ut, bygga-själv eller få den monterad från oss. Du får också svar på om du behöver bygglov eller marklov.

 

POOLPROJEKT

Här får du en överblick på hur ett poolprojekt går till. Från start till mål.  Vår beskrivning är ordentlig tilltagen så var beredd att spendera en stund, ta en kopp kaffe och njut av kunskapen som är helt gratis.

 

LYCKAS DIREKT

Våra 12 punkter för att du ska lyckas med ditt poolköp direkt. Presenteras i kortform vilket gör den enkel och smart att läsa innan köp. Har du bråttom är detta en bra start för dig som ska köpa pool.

 

POOL FUNKTION

Vill du förstå hur en pool fungerar och hänger ihop?
Då är det här du hittar informationen. Lättläst och enkelt beskrivet allt från cirkulation till rening. Bra detaljerad läsning för dig som vill fördjupa sina kunskaper.

 

POOL

Vad är en pool och hur fungerar den? Vilka typer finns och vad bör man tänka på när man ska köpa pool. Läs allt om pool på vår specialsida för dig som är nyfiken på vad som är vad.

 

FREKVENSSTYRNING INVERTERPUMP

Frekvensstyrning är en teknik som används i invertervärmepumpar för att anpassa kompressorns hastighet och effekt efter det aktuella värmebehovet. Detta görs genom att variera frekvensen på den elektriska strömmen som skickas till kompressorns motor.

Frekvensstyrning är en viktig del av inverterteknologin och bidrar till att göra invertervärmepumpar mer energieffektiva och kostnadsbesparande än traditionella värmepumpar.

 

Hör av dig om du vill uppgradera till en värmepump av invertertyp idag.