Integritet

Uppdaterad 1 maj 2023.*

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på Poolbyggarna behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på denna sida.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi som är ansvarig

Poolbyggarna i Järfälla AB, org nr 556397-2818 är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Uppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, fyller i våra formulär, returnerar produkter, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • IP-adress

Personuppgifter från annan källa

Förutom de personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in på baserat på hur du använder våra tjänster kan vi också samla kontakt och adress uppgifter från vårt ekonomisystem Visma 2000 från Visma SPCS AB. Ansvarig data protection manager är Mehrnaz Ataei och finns på dataskydd.spcs@visma.com

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. Nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera din beställning

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet med Mobilt BankID.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Köpvillkoren som du har accepterat när du signerar vårt prisförslag.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

10 år

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

  • Vi visar relevanta produktrekommendationer eller liknande åtgärder.
  • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
  • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Kundanalysdata sparas i 1 år.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera kundtjänstärenden

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

10 år

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik eller legitimationskopiering vid förbetalda ordrar.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och förhindra brott.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

1 år

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut vissa av dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar eller samarbetar med företag för att bistå oss med, våra leveranser, serviceärenden, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut vissa av dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Transportföretag som Postnord, Best Transport, BudBee, Airmee eller PEX.
 • Myndigheter som Skatteverket eller Polismyndigheten.

kom ihåg dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Kontakta oss.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta via vår vanliga kontaktvägar.

cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver och som sparas av din webbläsare.

 

Det finns två typer av cookies:

 • Sessionscookies, temporära cookies som tas bort när du stänger ner webbläsaren.
 • Tidsbegränsade cookies, som kan ligga kvar under en på förhand bestämd period
 •  

Utöver cookies så använder vi även liknande tjänster, exempelvis Google Analytics. Google Analytics analyserar och för statistik på köpbeteenden och liknande, för att göra din upplevelse så bra som möjligt och för att ge oss information om hur vi kan förbättra hemsidan.

I vissa fall kan uppgifter komma att samlas in av företag utanför EU/ESS, denna information samlas upp av så kallade tredjepartscookies. Det innebär att vi får informationen från dessa cookies, men de tillhandahålles av ett annat företag. Dessa företag har i sin tur sina egna integritetspolicys; men för att få hantera uppgifter från EU-området så ställs det väldigt höga krav på dessa företag.

Så använder Poolbyggarna AB cookies:

För att du ska kunna använda vår hemsida måste vi sätta ett antal funktionscookies. Vi använder även dessa funktionscookies för att underhålla sidan så att den fungerar tekniskt.
Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster.

 • Vi använder cookies för att kunna nå ut med annonser som är relevanta för just dig.
  Dessa annonser kan utgå från produkter du köpt eller tittat på samt vilka kategorier du främst intresserat dig för.
 • Vi använder cookies för att skapa en personlig upplevelse för dig på vår hemsida.
  På så vis kan vi visa t.ex. produktförslag som passar dina behov bättre.
 • Vi använder sessionscookies för att kunna spara information i formulärfält och för att hålla dig inloggad mellan olika sidvisningar.
 • Vi använder cookies för att underlätta analys av trafik och köphistorik på vår sajt.
  Detta sker via avtalstjänster, som ex. Google Analytics och Google AdWords som samlar in den informationen och ger oss möjlighet att optimera system, laddningstider och vad vi kan presentera bättre mot dig som kund.

Så kan du undvika cookies:

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Cookies:

Nödvändiga cookies

NAMNUTFÄRDARE 

UPPHÖR

 

_ga_XXXXXGoogle Analytics 2 år
ÄNDAMÅL: Samlar in data om varifrån användaren kom från, vilken sökmotor som användes, vilken länk som användaren klickade på och vilket eller vilka sökord som användes. Informationen används sedan i Google Analytics.
PHPSESSIDpoolbyggarna.se Session
ÄNDAMÅL: Ger varje besökares webbläsare ett unikt session-id som används för att identifiera sessionen under besöket.
WP_langpoolbyggarna.se Session
ÄNDAMÅL: Språk på webbsida
wpfresh5-cookie-poppoolbyggarna.se Session
ÄNDAMÅL: För att presentera GDPR relaterad information och EU anpassning för regelverk gällande kakor.
    
 

Särskilt om tredjepartscookies

Ibland tar vi hjälp av andra företag i vår marknadsföring för att kunna erbjuda dig ett personligt och relevant innehåll i de kanaler som du använder, s.k. retargeting. Retargeting utgör mer eller mindre våra digitala skyltfönster (exempelvis genom bannerannonsering).

Detta innebär att dessa företag kan placera permanenta cookies eller sessionscookies för att vi ska kunna bli mer lyhörda och välja ut erbjudanden eller specifik marknadsföring som vi tror kan intressera dig. Information om vilka sidor du besökt används t. ex. för att kunna ge dig förslag på produkter baserat på vad du tidigare har kollat på eller lagt i varukorgen.

För att kontrollera hur våra leverantörers hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort dem ber vi dig besöka deras egna hemsidor. Mer information om våra samarbetspartners och hur de använder cookies hittar du nedan.

Samarbetspartners som vi använder:Läs mer om deras cookie-användning:
Google Analyticshttps://policies.google.com/privacy?hl=sv
 Google integritet och användarvillkorhttps://policies.google.com/technologies/partner-sites