blank

så fungerar en pool

Att ha en pool hemma kan vara en fantastisk lyx som ger dig möjlighet att svalka av dig på en varm sommardag eller koppla av efter en stressig arbetsdag. Men för att kunna njuta av din pool fullt ut är det viktigt att du förstår hur den fungerar och hur du sköter den på rätt sätt. 

 

I den här artikeln kommer vi att ta en närmare titt på hur en pool fungerar och ge dig tips och råd för hur du kan sköta din pool på bästa sätt. Vi kommer att förklara de olika delarna i en pool och hur de samverkar för att hålla vattnet rent och klart. 

 

Vi vill ge dig all kunskap du behöver för att du ska kunna njuta av din pool utan bekymmer och för att din pool ska hålla i många år framöver. Låt oss börja med att ta en titt på poolens olika delar.

VAD ÄR EN POOL

En pool är en konstgjord behållare som fylls med vatten och används för bad och rekreation. Pooler finns i olika storlekar och former, från små uppblåsbara pooler till stora, in-ground pooler.

Människor väljer att ha en pool av olika anledningar. För många är en pool ett sätt att förbättra sin livskvalitet genom att skapa en plats för avkoppling och fritidsaktiviteter. Att ha en pool ger möjlighet till regelbunden motion, som simning och vattenaerobics, vilket kan bidra till en bättre hälsa och fysisk kondition.

En pool kan också vara en social plats där familj och vänner kan umgås och ha roligt tillsammans. Att ha en pool kan göra sommardagar mer njutbara genom att ge en plats att svalka sig och undvika värmeböljor.

För vissa är en pool också ett sätt att förbättra värdet på sin fastighet. En välskött pool kan öka fastighetens värde och vara en lockande försäljningspunkt vid en eventuell framtida försäljning.

Oavsett varför man väljer att ha en pool är det viktigt att förstå hur den fungerar och hur man sköter den på rätt sätt för att maximera dess livslängd och njutning

Vad är en pool och hur fungerar den.

viktigt att sköta om sin pool

Att ha en pool innebär också att man tar på sig ansvaret att sköta och underhålla den. En välunderhållen pool kan ge många år av glädje och avkoppling, medan en försummad pool kan orsaka problem och höga kostnader.

För att sköta en pool på rätt sätt är det viktigt att förstå hur poolen fungerar och vilka faktorer som påverkar dess hälsa och säkerhet. Att ha kunskap om poolens olika delar, såsom pumpsystem, filtreringssystem, kemiska system och poolvärmare, kan hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem på ett effektivt sätt. Dessutom kan du med rätt kunskap förebygga problem och undvika kostsamma reparationer genom att sköta poolen på rätt sätt.

Att förstå hur en pool fungerar är också viktigt för att säkerställa att vattnet i poolen är rent och säkert att bada i. Felaktig skötsel kan leda till överväxt av alger och andra mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem för badare. Det är också viktigt att hålla rätt kemisk balans i poolvattnet för att undvika irriterade ögon och hud samt för att förhindra skador på poolens ytor och utrustning.

Att ta hand om en pool på rätt sätt kan verka överväldigande till en början, men med rätt kunskap och verktyg kan det bli en enkel och tillfredsställande process. Genom att förstå hur din pool fungerar och vilka steg som krävs för att hålla den i god form, kan du njuta av din pool på ett tryggt och hälsosamt sätt.

Sköt om din pool så håller den mycket längre

DE OLIKA DELARNA I EN POOL

En pool består av flera olika delar som alla samverkar för att hålla vattnet rent och klart. Här är en översikt över de vanligaste delarna i en pool:

 • Poolen: Detta är själva behållaren som innehåller vattnet. Pooler finns i olika storlekar och former, och kan vara tillverkade av olika material såsom betong, liner eller plåt.

 • Pumpsystem: Pumpsystemet består av en pump och ett nätverk av rör som cirkulerar vattnet i poolen. Pumpen skapar ett undertryck som suger in vattnet genom inloppet i poolen och skickar ut det igen genom utloppet. På så sätt cirkuleras vattnet i poolen och transporteras genom filtreringssystemet.

 • Filtreringssystem: Filtreringssystemet består av ett filter som avlägsnar föroreningar från poolvattnet. Filter finns i olika typer, såsom sandfilter, patronfilter. Det är viktigt att välja rätt typ av filter för din poolstorlek och användning.

 • Poolvärmare: En poolvärmare kan användas för att höja temperaturen på vattnet i poolen, vilket kan förlänga säsongen och göra det mer bekvämt att bada. Det finns olika typer av poolvärmare, såsom värmepumpar, elvärme och hybrider av dessa system.

 • Kemiska system: För att hålla poolvattnet rent och säkert att bada i behövs kemikalier som klor, pH-justerare och algmedel. Kemiska systemet i en pool består av kemikalier som tillsätts i vattnet för att hålla det i rätt kemisk balans.

Genom att förstå de olika delarna i en pool och hur de samverkar för att hålla vattnet rent och klart, kan du lättare diagnostisera och lösa problem samt förebygga problem genom regelbunden poolskötsel.

vad gör varje del i poolen

 • Poolens konstruktion: Poolen är den yttre behållaren som innehåller vattnet i poolen. Pooler finns i olika material och former, men dess huvuduppgift är att hålla vattnet på plats och skydda den mot skador och läckor.

 • Pumpsystem: Pumpsystemet cirkulerar vattnet i poolen genom att suga in vatten genom inloppet, skicka det genom filtreringssystemet och sedan skicka det tillbaka till poolen genom utloppet. Pumpsystemet är avgörande för att hålla vattnet i poolen rent genom att säkerställa att det filtreras och cirkuleras.

 • Filtreringssystem: Filtreringssystemet avlägsnar föroreningar från poolvattnet genom att passera vattnet genom ett filter som fångar upp skräp, lösa partiklar och mikroorganismer. Detta gör vattnet klart och säkert att bada i. Filtreringssystemet är viktigt eftersom det förhindrar att poolvattnet blir förorenat och orsakar hälsoproblem.

 • Poolvärmare: En poolvärmare höjer temperaturen på vattnet i poolen, vilket gör det mer bekvämt att bada och kan förlänga säsongen. Poolvärmare är särskilt viktiga för personer som bor i kallare klimat och vill kunna använda sin pool året runt.

 • Kemiska system: Kemiska systemet i en pool består av kemikalier som tillsätts i vattnet för att hålla det i rätt kemisk balans. Kemikalierna inkluderar klor, pH-justerare, algmedel och andra ämnen som hjälper till att bekämpa bakterier och virus i poolvattnet. Det kemiska systemet är avgörande för att hålla poolvattnet klart, säkert och rent.

Varje del i en pool är avgörande för att poolen ska fungera korrekt och ge optimal njutning och säkerhet. Genom att förstå vad varje del gör och varför den är viktig kan du diagnostisera problem och sköta din pool på ett effektivt sätt.

NÅGRA AV VÅRA LÖSNINGAR PÅ POOLER

Vi bygger klassiska markpooler

PREMIUM

Klassisk markpool som vi tagit fram själva och producerar i Sverige. A-klassat virke för svenskt klimat och mark. Hållbar konstruktion med rejäla reglar, perfekt för gör-det-själaren som vill spara.

Priser från ca 60.000:-

ROBUST

Vår kraftigaste poolstomme för dig som vill ha det där lite extra materialet för att exempelvis bygga trall eller andra lösningar. (Går att gjuta i botten och då få en lösning som kan stå delvis ovanmark.) Pris från ca 74.000:-

THERMO

Thermopool – en blivande klassiker i poolbranschen. När man använder sig av thermoblock i cellplast behövs inte lika mycket betong och jobbet blir billigare än en helgjuten pool.  Denna är perfekt för pooler ovanmark.

RENOVERA

Vi har erfarenheten och kunskapen att renovera gamla pooler. Du kommer efter en renovering inte kunna se skillnaden mellan en ny och renoverad pool. Dessutom höjer du värdet på tomten/huset.

pumpsystem - cirkulationspump

Pumpsystemet är en viktig del av en pool och ansvarar för att cirkulera vattnet i poolen och skicka det genom filtreringssystemet för att avlägsna föroreningar. En typisk poolpump består av en elektrisk motor och en impeller som roterar i hög hastighet och skapar ett undertryck som suger in vatten genom bräddavloppet i poolen.

När vattnet dras in i pumpen passerar det genom första steget i pumpen, som har en så kallad silkorg. Silkorgen fångar upp stora föremål såsom löv, grenar och annat skräp som kan orsaka blockeringar i pumpsystemet. Efter att vattnet har passerat genom silkorgen fortsätter det genom pumpens impeller.

Impellern är en roterande skiva med blad som skapar ett kraftigt undertryck som suger in vattnet och pressar det genom pumpens utloppssida. När vattnet passerar genom impellerns blad skapas en centrifugalkraft som pressar ut vattnet från mitten av impellern och skickar det ut genom pumpens trycksida.

Efter att vattnet har lämnat pumpen går det in i en serie av rör och kopplingar som leder vattnet till filteret. Filteret avlägsnar föroreningar från vattnet genom att passera vattnet genom ett filtermedium som kan vara av sand, glas eller annat media. När vattnet har passerat genom filtret skickas det tillbaka till poolen genom inloppen.

Pumpsystemet är avgörande för poolens funktion eftersom det håller vattnet i rörelse, vilket bidrar till att avlägsna föroreningar och förhindra att vattnet blir stillastående och dåligt/grumligt. Det är viktigt att välja rätt storlek på pumpsystemet för din poolstorlek och användning, eftersom ett för litet pumpsystem kan leda till otillräcklig cirkulation av vattnet och ett för stort system kan orsaka höga energikostnader.

blank
Sandfilter för rent och friskt vatten i din pool

filter - system som renar vattnet

Filtreringssystemet i en pool är en viktig komponent som hjälper till att hålla vattnet rent och klart genom att avlägsna föroreningar. Filtreringssystemet består vanligtvis av ett filter och en pump som arbetar tillsammans för att cirkulera och rengöra vattnet i poolen.

Sandfilter är den vanligaste typen av filter som används i pooler för att avlägsna föroreningar och partiklar från vattnet. Sandfilter fungerar genom att vattnet cirkuleras genom en säng av sand som fångar upp föroreningarna i vattnet.

För att sandfiltret ska fungera effektivt är det viktigt att ha rätt storlek på filtret. För stora filter kan leda till högre kostnader, medan för små filter inte kommer att klara av att rena vattnet ordentligt. Det är också viktigt att ha rätt typ av sand i filtret. Pool filtersand består av små korn av silikat, vilket ger en jämn filtrering genom filtret.

När vattnet pumpas in i filtret passerar det genom sanden, där de större föroreningarna fastnar och separeras från vattnet. Det rena vattnet skickas sedan tillbaka till poolen genom utloppet.

Sandfilter kräver regelbunden underhållning för att fungera effektivt. Det är viktigt att tillföra en speciell typ av sand för poolfilter, eftersom sanden kan packas ihop och förlora sin förmåga att rena vattnet om den används för länge. Sandfiltret behöver också rengöras regelbundet genom att spolas med rent vatten för att avlägsna de ackumulerade föroreningarna och partiklarna.

Att ha ett väl underhållet sandfilter är avgörande för att hålla poolvattnet rent och klart. Genom att följa rätt steg för underhållning av ditt sandfilter kan du förlänga livslängden på poolen och njuta av rent och kristallklart vatten.

poolvärme - hur värmer man vattnet

Poolvärmare används för att höja temperaturen på vattnet i en pool, vilket kan göra det mer bekvämt att bada och förlänga säsongen. Det finns flera olika typer av poolvärmare, varav de vanligaste är värmepumpar och elpatroner.

En värmepump fungerar genom att utnyttja värmen från luften eller jorden och överföra den till vattnet i poolen. Värmepumpar kan värma upp vattnet till en temperatur som är bekväm att bada i, men är mindre effektiva vid mycket kalla temperaturer. Ett av fördelarna med värmepumpar är att de är energieffektiva och kan spara på uppvärmningskostnaderna på sikt.

En elpatron är en elektrisk enhet som värmer upp vattnet i poolen genom att skicka en elektrisk ström genom en värmeväxlare. Elpatroner är enklare att installera än värmepumpar och kan värma upp vattnet snabbt, men kan också vara dyrare att använda på längre sikt.

Oavsett vilken typ av poolvärmare som används är det viktigt att välja rätt storlek på enheten för din poolstorlek och användning. Det är också viktigt att underhålla din poolvärmare genom att rengöra den regelbundet och byta ut eventuella delar som är slitna eller skadade.

Att ha en poolvärmare kan göra din pool mer användbar och bekväm att bada i, särskilt under kallare säsonger eller i kallare klimat. Genom att välja rätt typ av poolvärmare och underhålla den på rätt sätt kan du njuta av din pool året runt.

blank
Uppvärmning till poolen är smart och njutfullt

poolvärme - hålla ner kostnaden

Att ha en poolvärmare kan göra din pool mer användbar och bekväm att bada i, men det kan också vara dyrt att använda. Här är några tips för att hålla nere kostnaderna för pooluppvärmning:

 • Använd en pooltäckning: En pooltäckning kan hjälpa till att hålla på värmen i poolen och förhindra att den försvinner genom avdunstning. Genom att täcka poolen när den inte används kan du minska uppvärmningskostnaderna betydligt. Vi rekommenderar vår Pool-Roller för maximal effekt.

 • Använd en poolvärmare med hög effektivitet: Vissa poolvärmare är mer effektiva än andra. Värmepumpar är ofta mer energieffektiva än elpatroner och kan spara på uppvärmningskostnaderna på sikt. Den nya typen av invertervärmepumpar är mer effektiva än s.k. On/off värmepumpar.

 • Håll poolen ren: En ren pool kan värmas upp snabbare och mer effektivt än en smutsig pool. Genom att hålla poolen ren och fri från föroreningar kan du minska tiden och energin som krävs för att värma upp vattnet.

 • Välj rätt temperatur: Att hålla temperaturen i poolen lägre kan hjälpa till att minska kostnaderna för pooluppvärmning. Genom att sänka temperaturen med bara några grader kan du spara på energikostnaderna betydligt. Vi rekommenderar temperaturer mellan 25-28 grader.

 • Överväg soluppvärmning: Soluppvärmningssystem använder solens strålar för att värma upp vattnet i poolen och kan vara en kostnadseffektiv lösning. Soluppvärmningssystem kan vara mindre effektiva än andra värmesystem, men de är en miljövänlig och långsiktig investering.

Genom att följa dessa tips kan du hålla nere kostnaderna för pooluppvärmning och njuta av din pool utan att spränga budgeten.

poolens kemiska system

Poolens kemiska system är en viktig del av poolunderhållet och ansvarar för att balansera pH-värdet och kemikaliehalten i vattnet för att hålla det rent och säkert att bada i. Kemikalier som används i poolen inkluderar klor, algecider, pH-justerare och kalkavlagringsmedel.

För att upprätthålla rätt pH-värde i poolen är det viktigt att mäta pH-värdet regelbundet med en pH-mätare. Det optimala pH-värdet för poolvatten ligger mellan 7,2 och 7,6, vilket är lätt surt. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan det leda till problem som klormättning eller irritation av ögon och hud. pH-justerare används för att justera pH-värdet i poolen till rätt nivå.

För att avlägsna bakterier och föroreningar från poolen används klor som desinfektionsmedel. Klor kan användas i form av tabletter, granulat eller flytande klor. Enklast är att använda tabletter då dessa löser sig sakta vilket bidrar till en mer stabil klorhalt i vattnet.

Algmedel används för att bekämpa och förebygga algtillväxt i poolen. Algmedel finns i olika former, såsom flytande eller granulat, och kan vara en viktig del av poolens underhåll.

Kalkavlagringsmedel används för att motverka kalkavlagringar på poolens ytor och utrustning. Kalkavlagringar kan bildas om pH-värdet i poolvattnet är för högt och kalk börjar ackumuleras på ytor och utrustning i poolen. Kalkavlagringsmedel bidrar till att hålla ytor och utrustning fria från kalk och i gott skick.

Ett väl underhållet kemiskt system bidrar till att hålla poolen ren, säker och i gott skick. Det är viktigt att mäta pH-värdet och kemikaliehalten i poolen regelbundet och justera kemikalierna efter behov. Det är också viktigt att följa instruktionerna för användning av kemikalierna för att undvika överdosering, som kan leda till problem som hudirritation och kloromättning.

PH BALANS OCH KLORVÄRDEN

Att ha rätt pH-balans och klorhalt i poolvattnet är avgörande för att hålla vattnet rent, klart och säkert att bada i. Här är några skäl till varför det är viktigt att hålla rätt pH-balans och klorhalt i poolvattnet:

 • Förhindra tillväxt av bakterier och alger: Rätt klorhalt i poolvattnet är viktigt för att förhindra tillväxt av bakterier och alger. Om klorhalten är för låg kan det leda till att bakterier och alger börjar växa i poolen, vilket kan orsaka hälsoproblem och försämra vattnets kvalitet.

 • Skydda poolens utrustning: Fel pH-balans och klorhalt kan också påverka poolens utrustning, som pumpar, filter och poolvärmare. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan det leda till korrosion av poolens utrustning, vilket kan orsaka skador och öka kostnaderna för underhåll.

 • Öka badkomforten: Rätt pH-balans och klorhalt i poolvattnet kan göra badupplevelsen mer behaglig genom att förhindra hudirritation, ögonirritation och dålig lukt.

 • Förhindra kalkavlagringar: Om pH-värdet i poolvattnet är för högt kan det orsaka kalkavlagringar på poolens ytor och utrustning, vilket kan vara svårt att ta bort och påverka poolens utseende.

Att ha rätt pH-balans och klorhalt i poolvattnet är viktigt för att hålla vattnet rent, klart och säkert att bada i. Genom att regelbundet mäta pH-värdet och klorhalten i poolen och justera kemikalierna efter behov kan du förebygga hälsoproblem, skydda poolens utrustning och öka badkomforten.

Thermopool och thermoblock från Poolbyggarna AB

kemikalier för din pool

För att hålla poolen ren och säker att bada i används olika kemikalier, såsom klor, algecider, pH-justerare och kalkavlagringsmedel. Här är en översikt av de vanligaste kemikalierna som används i poolen och hur man använder dem på rätt sätt:

 • Klor: Klor är den vanligaste kemikalien som används för att rena poolvattnet och förhindra tillväxt av bakterier och alger. Klor finns i form av tabletter, granulat eller flytande klor. För att använda klor på rätt sätt är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och mäta klorhalten regelbundet med en teststicka eller mätare. Överdosering av klor kan orsaka hudirritation och kloromättning, medan för låg klorhalt kan leda till tillväxt av bakterier och alger.

 • Algmedel: Algmedel används för att bekämpa och förebygga algtillväxt i poolen. Algmedel finns i olika former, såsom flytande eller granulat, och kan vara en viktig del av poolens underhåll. För att använda algmedelpå rätt sätt är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och inte överdosera kemikalien, vilket kan leda till irritation och obehag.

 • pH-justerare: pH-justerare används för att justera pH-värdet i poolvattnet till en optimal nivå mellan 7,2 och 7,6. Att ha rätt pH-värde är viktigt för att klor och andra kemikalier ska fungera effektivt och för att undvika hudirritation och andra hälsoproblem. För att använda pH-justerare på rätt sätt är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och mäta pH-värdet regelbundet.

 • Kalkavlagringsmedel: Kalkavlagringsmedel används för att motverka kalkavlagringar på poolens ytor och utrustning. Kalkavlagringar kan bildas om pH-värdet i poolvattnet är för högt och kalk börjar ackumuleras på ytor och utrustning i poolen. För att använda kalkavlagringsmedel på rätt sätt är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och inte överdosera kemikalien.

Att använda kemikalier på rätt sätt är viktigt för att hålla poolen ren, säker och i gott skick. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar för dosering och användning av kemikalierna och att mäta pH-värdet och kemikaliehalten i poolen regelbundet. Överdosering av kemikalier kan leda till hälsoproblem och skador på poolens utrustning.

mäta ph värdet i din pool

Att mäta pH-värdet i poolen är en viktig del av poolunderhållet eftersom pH-värdet påverkar effektiviteten av klor och andra kemikalier som används i poolen. För att mäta pH-värdet i poolen behöver du en pH-mätare eller pH-teststickor. Här är stegen för att mäta pH-värdet i poolen:

 • Sätt i pH-teststickorna i vattnet eller placera pH-mätaren i vattnet enligt tillverkarens anvisningar.

 • Läs av pH-värdet från teststickorna eller pH-mätaren. Det optimala pH-värdet för poolvatten ligger mellan 7,2 och 7,6, vilket är lätt surt.

 • Justera pH-värdet i poolen om det behövs. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan det påverka vattnets kvalitet och effektiviteten av kemikalier som används i poolen. För att justera pH-värdet används pH-justerare enligt tillverkarens anvisningar.

 • Mät pH-värdet i poolen regelbundet, helst en gång i veckan eller oftare om vattnet verkar obalanserat eller om det har varit mycket regn eller mycket användning av poolen.

Genom att mäta pH-värdet regelbundet kan du förebygga hälsoproblem, skydda poolens utrustning och öka badkomforten. Det är också viktigt att följa tillverkarens anvisningar för användning av pH-justerare och andra kemikalier för att undvika överdosering, som kan leda till problem som hudirritation och kloromättning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL FÖR POOL

 • Testa och balansera pH-värdet regelbundet: Ett optimalt pH-värde för poolvattnet ligger mellan 7,2 och 7,6. Att ha rätt pH-balans i poolvattnet är avgörande för att klor och andra kemikalier ska fungera effektivt och för att undvika hudirritation och andra hälsoproblem. Testa pH-värdet minst en gång i veckan och justera det om det behövs.

 • Kontrollera klorhalten regelbundet: Klor är det vanligaste desinfektionsmedlet som används för att rena poolvattnet och förhindra tillväxt av bakterier och alger. Testa klorhalten regelbundet och se till att fritt klor ligger mellan 1-1.5 ppm (parts per million). Justera klorhalten vid behov.

 • Skimma ytan och rengör poolen regelbundet: Rengör poolen regelbundet från löv, insekter och annat skräp som kan samlas på poolens yta. Skimma ytan med en håv och städa poolen med en robot eller bottensug. 

 • Rengör filteret: Poolens filter är viktigt för att avlägsna smuts och andra föroreningar från vattnet. Rengör filtret regelbundet för att undvika igensättning och för att behålla dess effektivitet.

 • Kontrollera poolens utrustning: Kontrollera regelbundet pumpen, poolvärmaren och andra utrustning i poolen för att se till att de fungerar som de ska. Åtgärda eventuella problem eller skador så snart som möjligt för att undvika kostsamma reparationer eller utbyte av utrustning.

 • Använd poolskydd: Ett poolskydd kan hjälpa till att minska pooluppvärmningskostnaderna och förhindra att skräp och föroreningar faller i poolen.

 • Använd poolen på rätt sätt: Använd poolen på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Lär dig simma ordentligt, ha alltid en badvakt när barnen badar, och använd inte poolen vid åskväder eller vid sjukdom.

Genom att följa dessa tips och underhålla din pool regelbundet kan du njuta av en ren, säker och effektiv pool under sommaren. Kom också ihåg att alltid följa tillverkarens anvisningar för användning av kemikalier och andra poolprodukter.

blank

sammanfattning

Att ha en pool är en fantastisk möjlighet att njuta av sommaren och tillbringa tid med familj och vänner. Men det är också viktigt att förstå hur en pool fungerar och hur man kan sköta den på rätt sätt för att hålla den ren, säker och effektiv. Vi har diskuterat olika delar i en pool, såsom poolens konstruktion, pumpsystemet, filtreringssystemet, poolvärmaren och poolens kemiska system.

Vi har också diskuterat vikten av att ha rätt pH-balans och klorhalt i poolvattnet, hur man mäter pH-värdet och hur man använder olika kemikalier på rätt sätt. Genom att följa tipsen för poolskötsel, som att balansera pH-värdet, rengöra poolen regelbundet och kontrollera poolens utrustning, kan du förebygga hälsoproblem, skydda poolens utrustning och öka badkomforten.

Genom att ha en god förståelse för hur en pool fungerar och hur man kan sköta den på rätt sätt kan du njuta av en ren, säker och effektiv pool under sommaren. Kom ihåg att alltid följa tillverkarens anvisningar för användning av kemikalier och andra poolprodukter, och att använda poolen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

delarna i poolen

Så fungerar pool
Så fungerar pool bräddavlopp

BRÄDDAVLOPP

Vattnet tas ut från poolen via ett bräddavlopp. Den är försedd med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan. Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet.
Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka. (Är din pool försedd med bottenavlopp, skall flödet regleras så att ca 30% av vattnet tas från botten och ca 70% från bräddavloppet.)

Så fungerar pool inlopp

INLOPPEN (2 st)

Vattnet kommer tillbaka till poolen rent och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.
Det sitter minst 2 inlopp per pool. Vanligtvis sitter inloppen på motsatt sida bräddavloppet. Utan inlopp skulle du inte ha en fungerande rening i din pool.

Så fungerar pool cirkulationspool

CIRKULATIONSPUMPEN

Cirkulationspumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker/knuffar sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet, t.ex. i samband med backspolning. Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning. Är pumpen placerad ovanför poolens vattenyta, rinner vattnet tillbaka till poolen när pumpen stoppas. När pumpen sedan startas kan det dröja en stund innan pumpen har evakuerat all luft i sugledningen och pumpar vatten.

Så fungerar pool sandfilter

SANDFILTER

Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar ner till ca 20 μ (tusendels mm). På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand med kornstorlek 0,4-0,8 mm. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och spolas ut i avloppet. Filtersanden bör bytas efter 6-8 år.

Så fungerar pool uppvärmning

UPPVÄRMNING

Efter filtret värms poolvattnet för att uppnå en behaglig badtemperatur. Uppvärmningen kan ske genom en elektrisk värmare, värmeväxlare kopplad till husets värmepanna, solpaneler eller värmepump. Ställ in termostaten på önskad pooltemperatur. Vanligast förekommande är värmepumpar om minst 8kW för en 4x8m pool. (1.5m djup).

lampa

BELYSNING

I poolen kan man placera en eller flera lampor. Vanligast är LED-belysning. Dessa finns i vit eller RGB (flerfärgad). LED lampor är mer driftsmässigt snåla än sin föregångare. Ju fler lampor desto större effekt på kvällarna.  (Vi rekommenderar 2 st lampor eller fler på storleken 4x8m.)