Begränsad kampanj - upp till 25% i rabatt på poolpaket

SÅ FUNGERAR EN POOL

Så hur fungerar en pool, familjens barn blir snabbt vattenvana och lär sig snabbt att simma, vilket känns tryggt. Poolen blir den naturliga samlingsplatsen för frukost, kvällsmat och fester. ¨ Ung som gammal kopplar av och njuter tillsammans. Som motionsredskap är poolen perfekt. Det finns vetenskapliga studier som visar, att kroppen förbränner fler kalorier under träning i vatten jämfört med på land.

Fördelen med att ha en egen badplats på tomten och slippa åka till överfulla badstränder så fort solen tittar fram, lockar många av dagens villaägare att investera i en egen swimmingpool.
Och den dagen du säljer din fastighet så får du alla investerade pengar tillbaka.
Det gör ditt poolköp till en mycket bra affär!

PRINCIPSKISS - SÅ FUNGERAR EN POOL

Så fungerar pool
SÅ FUNGERAR EN POOL

Vatten strömmar mot bräddavloppet. I bräddavloppet sitter ett grövre filter för uppsamling av större skräp.
Cirkulationspumpen suger vatten från bräddavloppet och trycker det vidare mot filtret. Vanligaste modellen av filtret är av sand. Sandfiltret kan vara av plast eller glasfiber. (I pooler med större djup än 1.5m kan bottenavlopp förekomma).

Sandfiltret står sedan i läge ”filtrering” och skickar det rena och kristallklara vattnet till en värmeanläggning. I detta fall en värmepump. Värmepumpar måste vara dimensionerade för volymen på din pool samt hastigheten på flödet som din cirkulationspump har. (Vid felaktiga flöden eller dimensioneringar så får du inte ekonomi eller bra värme i din pool.) Var noga med att flödet är korrekt annars måste du bygga en BY-PASS för att få ner flödet.

När vattnet passerar värmepumpen så går det direkt ut till din pool via inloppen. Man bör ha minst två inlopp. Dessa placeras i största möjliga mån mittemot bräddavloppet. På så sätt skapas en artificiell lutning och allt ytskräp dras mot bräddavloppet. Resultatet blir ett vackert, klart och fräscht vatten.

Prisförslag

På 1 minut har du ett förslag.
Så fungerar pool bräddavlopp
BRÄDDAVLOPP

Vattnet tas ut från poolen via ett bräddavlopp. Den är försedd med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan. Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet.
Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka. (Är din pool försedd med bottenavlopp, skall flödet regleras så att ca 30% av vattnet tas från botten och ca 70% från bräddavloppet.)

Så fungerar pool inlopp
INLOPPEN (2 stycken minst)

Vattnet kommer tillbaka till poolen rent och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.
Det sitter minst 2 inlopp per pool. Vanligtvis sitter inloppen på motsatt sida bräddavloppet. Utan inlopp skulle du inte ha en fungerande rening i din pool.

Så fungerar pool cirkulationspool

CIRKULATIONSPUMPEN

Cirkulationspumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker/knuffar sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet, t.ex. i samband med backspolning. Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning. Är pumpen placerad ovanför poolens vattenyta, rinner vattnet tillbaka till poolen när pumpen stoppas. När pumpen sedan startas kan det dröja en stund innan pumpen har evakuerat all luft i sugledningen och pumpar vatten.

Så fungerar pool sandfilter

SANDFILTER

Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar ner till ca 20 μ (tusendels mm). På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand med kornstorlek 0,4-0,8 mm. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och spolas ut i avloppet. Filtersanden bör bytas efter 6-8 år.

Så fungerar pool uppvärmning

UPPVÄRMNING

Efter filtret värms poolvattnet för att uppnå en behaglig badtemperatur. Uppvärmningen kan ske genom en elektrisk värmare, värmeväxlare kopplad till husets värmepanna, solpaneler eller värmepump. Ställ in termostaten på önskad pooltemperatur. Vanligast förekommande är värmepumpar om minst 8kW för en 4x8m pool. (1.5m djup).

lampa

BELYSNING

I poolen kan man placera en eller flera lampor. Vanligast är LED-belysning. Dessa finns i vit eller RGB (flerfärgad). LED lampor är mer driftsmässigt snåla än sin föregångare. Ju fler lampor desto större effekt på kvällarna.  (Vi rekommenderar 2 st lampor eller fler på storleken 4x8m.)