Begränsad kampanj - upp till 25% i rabatt på poolpaket

VÄRMEPUMP FRÅGOR

Värmepump
  • On/off värmepumpar
  • Temperatur
  • Flöden
  • Felsökning

Värmepump är beroende av två faktorer. Lufttemperatur och flöde. Att som kund höra av sig och berätta att sin värmepump är trasig på våren tillhör topp 3 av alla våra frågor vi får på serviceavdelningen.
Oftast är pumpen inte trasig utan man har misstförstått funktionen.

VÄRMEPUMPAR ON/OFF TYP

VÄRMEPUMPAR TEMPERATUR

För att göra det lite lättare för er som poolägare, och för oss på serviceavdelningen så har vi beskrivit processen och hur du gör för att avhjälpa felet.
Lufttemperaturen (utomhus) måste vara över +7 grader. Är temperaturen lägre kommer värmepumpen inte att starta och du får en felkod.
Flödet i din pool måste vara över 200 liter per minut.
(Med andra ord: Om ditt sandfilter är fullt med smuts tappar du tryck. Om din cirkulationspump suger luft så tappar den tryck.) Innan du kontaktar oss är det viktigt att du kontrollerar följande:
Det kan vara av värde att man tittar sig omkring och känner av hur väder och vind är just nu.

-Hur ser lufttemperaturen ut per dygn?
-är den konstant över +7 grader?
eller sjunker den på natten?
Om lufttemperaturen inte är över +7 grader så startar inte värmepumpen. Det betyder att pooltemperaturen står still eller sjunker. Värmepumpen stängs av automatiskt vid temperaturer under +7 för att den rent ekonomiskt inte ger dig någon fördel. Det är inte ett fel utan en feature.

 

IS AVFROSTNING

Vid temperaturer som ligger nära +7 grader kan det ibland bildas is på värmepumpen. Det beror på att den stora fläkten drar luft genom värmepumpen och vid kondenseringen så blir den kalla luften ännu kallare. Kallt kondensvatten och kall luft = is.
Is är aldrig bra för värmepumpar. Stäng av värmepumpen och låt den torka upp ca 4-8h/avfrostas. Sätt sedan på värmepumpen igen. Håll gärna ett öga på värmepumpen under ett par dagar – och upprepa om isen återkommer. (se också nedan i felsökning om is)
När vädret blir bättre och temperaturerna stabilare, över +7 grader kommer din värmepump fungera som vanligt.
Man kan säga att den svenska våren bestämmer när och hur varmt du kan ha i din pool med värmepump inkopplad.

FLÖDEN GENERELLT

VÄRMEVÄXLARE

I din värmepump sitter en värmeväxlare. Det är den som ser till att ”växla” över luftvärmen till ditt poolvatten. En värmeväxlare är beroende av att det hela tiden finns ett korrekt vattenflöde för att fungera.
Ett gyllene snitt på flödet är att den behöver ca 200 liter per minut. Det klarar de flesta förekommande cirkulationspumpar på marknaden. (Många billigare värmepumpar på marknaden klarar inte av fullt flöde på 200 l/min. Därav blir priset billigare.)

SANDFILTER

Sandfilter – ett hinder på vägen
Det kan vara lätt att glömma, men om ditt sandfilter är smutsigt så kommer vattnet att ha svårare att ta sig förbi sanden i filtret och då sänks flödet. Om den sänks under det gränsvärde som din värmeväxlare kräver så stängs din värmepump av. Så var lite varsam med om ditt filter är rent eller smutsigt när du får problem med värmepumpen.
Om du t. ex använder flockningsmedel, kan det göra din sand i sandfiltret väldigt trögt och då tappar man tryck. Har man otur så sänks flödet under gränsvärdet och värmepumpen slår av.

TIPS FRÅN BÄNKEN
Följ de vanligaste rutinerna för bra vattenvård samt backspolning så kommer du inte göra den vanliga tabben att felanmäla en värmepump när du glömt att backspola filtret. Det kostar dig minst 2500 kronor för ett hembesök och de pengarna kan du göra annat för.

CIRKULATIONSPUMP

Din cirkulationspump kan också vara orsaken till lägre flöden. För att kontrollera att den ger tillräckligt med flöde gör följande:
-Se till att den inte suger luft dvs. inte bubblar och fräser i inloppen. Är pumpen helt vattenfylld? Annars åtgärda den koppling eller spricka/packning som gör att pumpen suger luft.
-Se till att alla kopplingar är täta och inte läcker vatten. Efterdra dina kopplingar varje vårstart.
-Serva till din pump med jämna mellanrum. En pump behöver minst en service vart 5-7 år. (Missköter du vattenkvalitén kan den behöva service efter 12 månader.)r?

CIRKULATIONSPUMP

För att utesluta cirkulationspumpen som boven kan man ställa sandfiltret i läge ”recirkulera” och sätta på cirkulationspumpen. Om din värmepump inte går igång efter ett par minuter så måste det vara din cirkulationspump som inte ”orkar” komma upp i minimiflöde. (När sandfiltret står i recirkulera så går vatten bara igenom toppventilen och tappar således inget tryck.)

När allt detta är gjort och kontrollerat så kolla detta:

– Är det ström ut till kontakten till värmepumpen? 10A eller 13A? Har du annat på faserna som också drar ström samtidigt?

– Står den i skugga och på så sätt har en kallare temperatur än där du mäter?

FELSÖKNING VÄRMEPUMP TIPS

TIPS 1

Min värmepump läcker vatten. Det droppar vatten från den hela tiden.
I processen att utvinna värme ur lufthavet så sker en konvertering med hjälp av freongas som snurrar i ett slutet system. Där konvertering sker så bildas kondens. Kondensvattnet droppar ner i botten på maskinen och ut genom ett antal förborrade hål eller anordningar. Ju mer din pump droppar desto mer värme utvinner den. Helt normalt.

Min värmepump ger ingen effekt, det blir inte varmare.
Det kan ta flera dagar att komma upp i temperatur. Räkna med +1-2 grader per dygn i snitt. Är din pool isolerad? Har du högt grundvatten? Hur ser natttemperaturen ut? Det finns många faktorer men i snitt är det era förutsättningar för hur poolen är anlagd som bestämmer hur fort och snabbt din pool blir varm.

TIPS 2

Is på värmepumpen.
När temperaturen faller på natten och det är hög luftfuktighet så kommer is att bildas. Följ råden ovanför under rubriken ”temperatur”.
Ett alternativ kan också vara något som skedde 2019. En hel del Al släppte sina frön och det såg ut som om det snöade. Dessa sporer sätter sig på lamellerna på din värmepump och stoppar luftflödet – och det gör att du får is. Så rengör lamellerna med jämna mellanrum med en dammsugare (försiktigt) så ökar du chansen för att slippa is.

TIPS 3

Fläkten på min värmepump snurrar inte.
Antingen har du nått din måltemperatur som du ställt in på värmepumpen eller så följer du instruktioner överst på denna sida och felsöker.

Proppen/säkringen går när jag sätter på min värmepump.
En värmepump måste vara uppsäkrad så att den tål från ca 11.5A. Vanligast är att man sätter en 10A säkring som för snabbt fäller ut sin automatsäkring. Om du har en fas i ditt hus som drar snett kan du också få en sned belastning som gör att din värmepump ”tar” för mycket effekt och då går din säkring. Idag finns 13A säkringar som man kan byta till. Du kan också ha en kortslutning i värmepumpen. Om den är gammal och inte underhållen kan mängden smuts göra att din pump kortsluts. Om så är fallet är detta alltid ett fel som måste felsökas av fackmän.

Värmepump
Skulle det inte lösa sig för dig har vi alla expertis tillgänglig för att reparera eller ge service för din värmepump. Kontakta oss här.