VÄRMEPUMP POOL

Värmepump är beroende av två faktorer. Lufttemperatur och flöde.  Här kan du läsa mer om vad en värmepump är och hur dessa fungerar. Vi har också några vanliga frågor som vi brukar få av våra kunder.

 

Är din värmepump helt slut?
Kontakta oss så får du ett bra pris på en ny!

Värmepump

värmepump information

on/off eller inverter poolvärmepump

En on/off värmepump och en invertervärmepump är två olika typer av värmepumpar som används för att värma pooler. De har olika sätt att reglera kompressorns drift, vilket resulterar i skillnader i energieffektivitet, ljudnivå och driftskostnader.

  • Kompressorreglering: En on/off värmepump har en konstant hastighet och effekt när den är igång. Kompressorn är antingen helt på eller helt av, vilket innebär att den alltid arbetar med full effekt när den är igång. En invertervärmepump, å andra sidan, kan justera kompressorns hastighet och effekt kontinuerligt för att matcha poolens värmebehov. Detta gör invertervärmepumpar mer energieffektiva och tystare.

  • Energieffektivitet: Invertervärmepumpar är generellt mer energieffektiva än on/off värmepumpar. Eftersom de kan justera kompressorns hastighet och effekt efter behov, förbrukar de mindre energi för att värma upp och bibehålla poolens temperatur. Detta kan leda till betydande energibesparingar och lägre driftskostnader.

  • Ljudnivå: Invertervärmepumpar är vanligtvis tystare än on/off värmepumpar. Eftersom de kan arbeta vid lägre hastigheter när det inte krävs full effekt, genererar de mindre ljud under drift. Detta kan vara en fördel om du är känslig för ljud eller om du har grannar som bor nära din pool.

  1. Livslängd: Invertervärmepumpar kan ha en längre livslängd än on/off värmepumpar, eftersom de kontinuerligt justerar kompressorns hastighet och därmed minskar slitage på komponenterna. Däremot kan on/off värmepumpar utsättas för mer slitage på grund av de ständiga på/av cyklerna.

  2. Pris: Invertervärmepumpar kan ha en högre inköpskostnad än on/off värmepumpar. Men tack vare deras energieffektivitet och längre livslängd kan de resultera i lägre driftskostnader och besparingar på lång sikt.

 
 Sammanfattningsvis är invertervärmepumpar mer anpassningsbara, energieffektiva och tystare än on/off värmepumpar. Även om de kan ha en högre inköpskostnad, kan de leda till betydande besparingar på energikostnader och en längre livslängd.
 

 

Det är viktigt att väga dessa faktorer mot varandra när du väljer vilken typ av värmepump som passar bäst för din pool och dina personliga behov.

COP VÄRDE

COP (Coefficient of Performance) är ett mått på hur effektivt en värmepump omvandlar elektrisk energi till värmeenergi. Det representerar förhållandet mellan den värmeenergi som levereras av värmepumpen och den elektriska energi som förbrukas under processen.

 

För invertervärmepumpar är COP-värdet oftast högre än för traditionella värmepumpar. Detta beror på att invertervärmepumpar kan justera sin effekt och driftshastighet efter det aktuella värmebehovet, vilket gör dem mer energieffektiva.

 

COP-värdet för en invertervärmepump kan variera beroende på flera faktorer, såsom utomhustemperatur, luftfuktighet och poolens storlek. Generellt sett kan COP-värdena för invertervärmepumpar ligga mellan 3 och 6, eller till och med högre. Det innebär att för varje kilowattimme (kWh) elektrisk energi som förbrukas av värmepumpen, genererar den mellan 3 och 6 kWh värmeenergi för poolen.

 

Det är viktigt att notera att COP-värdet kan variera beroende på driftsförhållanden. Vid lägre utomhustemperaturer och högre luftfuktighet kan COP-värdet sjunka något, eftersom värmepumpen måste arbeta hårdare för att värma upp poolen. Det är därför viktigt att välja en invertervärmepump som är anpassad för de klimatförhållanden där den kommer att användas, för att säkerställa optimal energieffektivitet och prestanda.

Grönt vatten och grumligt vatten i poolen

FREKVENSSTYRNING INVERTERPUMP

Frekvensstyrning är en teknik som används i invertervärmepumpar för att anpassa kompressorns hastighet och effekt efter det aktuella värmebehovet. Detta görs genom att variera frekvensen på den elektriska strömmen som skickas till kompressorns motor.

Frekvensstyrning är en viktig del av inverterteknologin och bidrar till att göra invertervärmepumpar mer energieffektiva och kostnadsbesparande än traditionella värmepumpar.

Poolövervakning

DJUPDYKNING STYRNING

Funktion frekvensstyrning i en inverter

 

  1. Avkänning och övervakning: Invertervärmepumpens styrsystem övervakar kontinuerligt poolens temperatur och jämför den med den inställda önskade temperaturen. Utifrån denna information bestämmer styrsystemet hur mycket värme som behövs och vilken hastighet kompressorn ska arbeta med för att uppnå det.

  2. Justering av frekvens: Baserat på poolens värmebehov justerar styrsystemet frekvensen på den elektriska strömmen som skickas till kompressorns motor. Genom att öka eller minska frekvensen kan kompressorns hastighet och effekt anpassas för att matcha värmebehovet.

  3. Energieffektivitet: När poolens temperatur närmar sig den önskade temperaturen, minskar styrsystemet frekvensen och därmed kompressorns hastighet. Detta minskar energiförbrukningen och gör värmepumpen mer energieffektiv.

  4. Låg ljudnivå: Eftersom frekvensstyrning möjliggör justering av kompressorns hastighet, kan invertervärmepumpar arbeta vid lägre hastigheter när det inte krävs full effekt. Detta resulterar i en lägre ljudnivå jämfört med traditionella värmepumpar.

Sammanfattningsvis är frekvensstyrning en kritisk komponent i invertervärmepumpar som möjliggör anpassning av kompressorns hastighet och effekt efter poolens värmebehov. Detta gör invertervärmepumpar mer energieffektiva, tystare och kostnadsbesparande än traditionella värmepumpar.

VÄRMEPUMP INVERTER

FUNKTION INVERTER VÄRMEPUMP

Invertervärmepumpar för pooler är en typ av värmepumpar som använder inverterteknik. Det innebär att de kan justera sin effekt och driftshastighet efter det aktuella värmebehovet i poolen.

Detta gör dem mer energieffektiva och ekonomiska jämfört med traditionella värmepumpar, som arbetar med en konstant hastighet. En invertervärmepump består av flera huvudkomponenter, inklusive en kompressor, en kondensor, en förångare och en expansionsventil. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att överföra värme från en källa (luften i detta fall) till poolvattnet.

Invertervärmepumpens intelligenta styrning gör att den kan anpassa sig efter poolens värmebehov och därmed arbeta med optimal effektivitet. När poolen når önskad temperatur, kan värmepumpen arbeta på en lägre hastighet för att bibehålla den temperaturen. Detta minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna, samtidigt som det ger en jämn och behaglig vattentemperatur.

Det som särskiljer invertervärmepumpar från traditionella värmepumpar är deras förmåga att justera kompressorns hastighet och effekt för att matcha det exakta värmebehovet i poolen.

Fördelar med inverter poolvärmepump

Energieffektivitet:
Invertervärmepumpar är kända för sin höga energieffektivitet. De använder mindre energi för att värma upp poolen jämfört med traditionella värmepumpar och andra värmemetoder, vilket gör dem till ett miljövänligt och ekonomiskt val.

Låg ljudnivå:
Invertervärmepumpar är tystare än traditionella värmepumpar. Då de justerar sin hastighet efter värmebehovet, arbetar de oftast på lägre hastigheter och därmed med mindre ljud. Detta är en stor fördel för dig och dina grannar.

Längre livslängd:
Eftersom invertervärmepumpar anpassar sig efter värmebehovet, minskar det slitage på komponenterna och förlänger därmed livslängden på pumpen.

Snabb uppvärmning:
Invertervärmepumpar kan snabbt värma upp din pool till önskad temperatur, tack vare deras intelligenta styrning och anpassningsförmåga.

Kostnadsbesparingar:
Trots att invertervärmepumpar kan ha en högre inköpskostnad än traditionella värmepumpar, kan de i längden innebära stora besparingar på energikostnader tack vare deras energieffektivitet.

VÄRMEPUMPAR ON/OFF TYP (ÄLDRE)

VÄRMEPUMP ON/OFF - TEMPERATUR

Lufttemperaturen (utomhus) måste vara över +7 grader. Är temperaturen lägre kommer värmepumpen inte att starta och du får en felkod.
Flödet i din pool måste vara över 200 liter per minut.
(Med andra ord: Om ditt sandfilter är fullt med smuts tappar du tryck. Om din cirkulationspump suger luft så tappar den tryck.)

Innan du kontaktar oss är det viktigt att du kontrollerar följande:

Hur ser lufttemperaturen ut per dygn?
Är temperaturen över +7 grader?
(eller sjunker den på natten?)

Om lufttemperaturen inte är över +7 grader så startar inte värmepumpen. Det betyder att pooltemperaturen står still eller sjunker. Värmepumpen stängs av automatiskt vid temperaturer under +7 för att den rent ekonomiskt inte ger dig någon fördel. Det är inte ett fel utan en feature för att spara pengar.

 

IS/AVFROSTNING

Vid temperaturer som ligger nära +7 grader kan det ibland bildas is på värmepumpen. Det beror på att den stora fläkten drar luft genom värmepumpen och vid kondenseringen så blir den kalla luften ännu kallare.

 

Kallt kondensvatten och kall luft = is.
Is är aldrig bra för värmepumpar.

 

Stäng av värmepumpen och låt den torka upp ca 4-8h/avfrostas.

Sätt sedan på värmepumpen igen.

 

Håll gärna ett öga på värmepumpen under ett par dagar – och upprepa om isen återkommer. (se också nedan i felsökning om is)
När vädret blir bättre och temperaturerna stabilare, över +7 grader kommer din värmepump fungera som vanligt.
Man kan säga att den svenska våren bestämmer när och hur varmt du kan ha i din pool med värmepump inkopplad.

vattenFLÖDEN GENERELLT

VÄRMEVÄXLARE

I din värmepump sitter en värmeväxlare. Det är den som ser till att ”växla” över luftvärmen till ditt poolvatten. En värmeväxlare är beroende av att det hela tiden finns ett korrekt vattenflöde för att fungera.
Ett gyllene snitt på flödet är att den behöver ca 200 liter per minut. Det klarar de flesta förekommande cirkulationspumpar på marknaden. (Många billigare värmepumpar på marknaden klarar inte av fullt flöde på 200 l/min. Därav blir priset billigare.)

SANDFILTER

Sandfilter – ett hinder på vägen
Det kan vara lätt att glömma, men om ditt sandfilter är smutsigt så kommer vattnet att ha svårare att ta sig förbi sanden i filtret och då sänks flödet. Om den sänks under det gränsvärde som din värmeväxlare kräver så stängs din värmepump av. Så var lite varsam med om ditt filter är rent eller smutsigt när du får problem med värmepumpen.
Om du t. ex använder flockningsmedel, kan det göra din sand i sandfiltret väldigt trögt och då tappar man tryck. Har man otur så sänks flödet under gränsvärdet och värmepumpen slår av.

TIPS FRÅN BÄNKEN
Följ de vanligaste rutinerna för bra vattenvård samt backspolning så kommer du inte göra den vanliga tabben att felanmäla en värmepump när du glömt att backspola filtret. Det kostar dig minst 2500 kronor för ett hembesök och de pengarna kan du göra annat för.

CIRKULATIONSPUMP

Din cirkulationspump kan också vara orsaken till lägre flöden. En cirkulationspump trasig så stannar flödet.

För att kontrollera att den ger tillräckligt med flöde gör följande:
-Se till att den inte suger luft dvs. inte bubblar och fräser i inloppen.
Är pumpen helt vattenfylld?
Annars åtgärda den koppling eller spricka/packning som gör att pumpen suger luft.
-Se till att alla kopplingar är täta och inte läcker vatten. Efterdra dina kopplingar varje vårstart.
-Serva till din pump med jämna mellanrum. En pump behöver minst en service vart 5-7 år. (Missköter du vattenkvalitén kan den behöva service efter 12 månader.)r?

CIRKULATIONSPUMP

För att utesluta cirkulationspumpen som boven kan man ställa sandfiltret i läge ”recirkulera” och sätta på cirkulationspumpen. Om din värmepump inte går igång efter ett par minuter så måste det vara din cirkulationspump som inte ”orkar” komma upp i minimiflöde. (När sandfiltret står i recirkulera så går vatten bara igenom toppventilen och tappar således inget tryck.)

När allt detta är gjort och kontrollerat så kolla detta:

– Är det ström ut till kontakten till värmepumpen? 10A eller 13A? Har du annat på faserna som också drar ström samtidigt?

– Står den i skugga och på så sätt har en kallare temperatur än där du mäter?

FELSÖKNING VÄRMEPUMP TIPS

TIPS 1

Min värmepump läcker vatten. Det droppar vatten från den hela tiden.
I processen att utvinna värme ur lufthavet så sker en konvertering med hjälp av freongas som snurrar i ett slutet system. Där konvertering sker så bildas kondens. Kondensvattnet droppar ner i botten på maskinen och ut genom ett antal förborrade hål eller anordningar. Ju mer din pump droppar desto mer värme utvinner den. Helt normalt.

Min värmepump ger ingen effekt, det blir inte varmare.
Det kan ta flera dagar att komma upp i temperatur. Räkna med +1-2 grader per dygn i snitt. Är din pool isolerad? Har du högt grundvatten? Hur ser natttemperaturen ut? Det finns många faktorer men i snitt är det era förutsättningar för hur poolen är anlagd som bestämmer hur fort och snabbt din pool blir varm.

TIPS 2

Is på värmepumpen.
När temperaturen faller på natten och det är hög luftfuktighet så kommer is att bildas. Följ råden ovanför under rubriken ”temperatur”.
Ett alternativ kan också vara något som skedde 2019. En hel del Al släppte sina frön och det såg ut som om det snöade. Dessa sporer sätter sig på lamellerna på din värmepump och stoppar luftflödet – och det gör att du får is. Så rengör lamellerna med jämna mellanrum med en dammsugare (försiktigt) så ökar du chansen för att slippa is.

TIPS 3

Fläkten på min värmepump snurrar inte.
Antingen har du nått din måltemperatur som du ställt in på värmepumpen eller så följer du instruktioner överst på denna sida och felsöker.

Proppen/säkringen går när jag sätter på min värmepump.
En värmepump måste vara uppsäkrad så att den tål från ca 11.5A. Vanligast är att man sätter en 10A säkring som för snabbt fäller ut sin automatsäkring. Om du har en fas i ditt hus som drar snett kan du också få en sned belastning som gör att din värmepump ”tar” för mycket effekt och då går din säkring. Idag finns 13A säkringar som man kan byta till. Du kan också ha en kortslutning i värmepumpen. Om den är gammal och inte underhållen kan mängden smuts göra att din pump kortsluts. Om så är fallet är detta alltid ett fel som måste felsökas av fackmän.

Värmepump

FRÅGOR OM VÄRMEPUMPAR

STARTA UPP POOLEN

När du startar upp poolen på våren är det viktigt att ditt sandfilter och silkorgar är rena från smuts. Smuts på dessa ställen kan ”sänka” flödet i dina rör och skapa ett för lågt tryck och du får ett ”flow”-meddelande i din värmepump.

STÄNGA AV POOLVÄRMEPUMP

Stänga av poolvärmepumpen gör du när du har badat färdig för säsongen. Några gör det i augusti, och andra i november. Du bestämmer hur länge du vill bada.

CIRKULATIONSPUMP TRASIG

Om din cirkulationspump är trasig så kommer flödet i ditt system att stanna. Indirekt kommer då också flödesvakten i din värmepump att varna och stänga värmefunktionen. Det är viktigt att tänka på om du uppgraderar ditt system till en frekvensstyrd pump att den ger tillräckligt med flöde för att värmepumpen ska kunna känna av det.

VÄRMEPUMP POOL

Att ha en värmepump till sin pool är bland det effektivaste sättet att värma sin pool ekonomiskt. Om du också i byggnadsskedet satsade på isolering till poolen så har du gjort allt du kan för att ha låga energikostnader.

LUFTVÄRMEPUMP POOL

Luftvärmepump pool är en specialdesignad produkt som är tillverkad med en värmeväxlare. Värmeväxlare skjuter över värmen från lufthavet till poolvattnet och gör på så sätt en konvertering av värmen från ett media till ett annat. Vanligtvis är växlaren gjord i en ädelmetall somt titan.