Begränsad kampanj - upp till 25% i rabatt på poolpaket

LINERSKÖTSEL

Linerskötsel för lång livslängd.

Linerskötsel – vi har vi samlat ihop vanliga frågor och information som vi ofta pratar om med våra kunder.  Det kan vara en bra idé att besöka den här sidan ofta för att se om något har uppdateras.

VIKTIGT VID LINERSKÖTSEL

SALT KALK OCH HÅRDA REDSKAP

SALTKLORINATOR
Var noga med att du rätt mängd salt i poolen under alla omständigheter. Mät ofta och noga halten av klor i poolen, så att dess värden inte blir för höga.
Ett för högt klorvärde kan skada skyddslacken på linern och förkorta livstiden för produkten.

KALKAVLAGRING
Din liner består av flera lager av lackskydd. Detta skydd fungerar sämre eller inte alls om du har hög kalkhalt eller kalkavlagringar. Även smuts kan i vissa fall nöta bort skyddslacken på linern. Se alltid till att hålla rent och snyggt så håller linern bäst.

HÅRDA REDSKAP
Använd inte hårda borstar eller verktyg när du gör rent din liner. Detta kan i vissa fall skada mer än det gör nytta och förkortar livstiden på din liner.
Detsamma gäller starka medel som inte ska appliceras för att dess frätande effekt kan få bort skyddslacken på linern.
Använd godkända rengöringsmedel som du hittar i Poolbyggarnas butik.

MÄTA DESINFEKTION

Mät poolens vatten varje dag och säkerställ att du har rätt nivå på pH-värdet. Ett korrekt värde mellan 7.2-7.6 gör att linern mår allra bäst.
Vid värden över eller under rekommendationer så förstörs viktiga komponenter i linern, ex. skyddslack m.m. Om din skyddslack försvinner från linern har du inget skydd mot UV eller aggressivt vatten.

ALKALINITET

Mätvärden för alkalinitet bör ligga mellan 100-175 ppm. (total alkalinitet).
Detta medför att vattnet kan neutralisera syror som inte ska finnas i vattnet och på så sätt skyddar du linern/lacken. Värden som understiger 100 ppm gör att vattnet blir aggressivt och ger skador på linern som inte går att avhjälpa efter ett korrekt vattenvärde.

KOPPAR

Det finns anti-alg medel som innehåller koppar, kopparsulfat eller liknande. Använd inte dessa i linern från Poolbyggarna AB. Använd hellre en ammoniakbaserad produkt för algbekämpning i din pool.

TEMPERATUR

Din liner klarar maximalt 28 grader celsius. (Såvid du inte har en specialtillverkad liner som klarar mer). Vid temperaturer över det rekommenderade så kan skyddslacken påverkas och därmed tillkommande ev. fel som storlek,  mönstertapp osv. (Var alltid noga med pH- värdet i din pool)

NOGGRANNHET VID LINERSKÖTSEL LÖNAR SIG

pH VÄRDET

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.

Lågt pH-värde ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Riktvärde är 7,2 – 7,6. pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

VATTENNIVÅ

VATTENNIVÅ
Det ska alltid vara vatten i en pool med liner. Din linern är tillverkad för att konstant stå i vatten och mår som allra bäst om så är fallet. En liner som står utan vatten, kan torka och gå sönder.
VATTENPÅFYLLNAD
Var noga med att det vatten du fyller på med i din pool är av rätt typ och har rätt värden. Undvik att ta vatten från okända vattensamlingar eller depåer.  Felaktiga vattenvärden kan försämra din produkt markant och skapa flertalet problem förutom linern.

KEMI

Inga kemikalier ska ligga direkt mot linern. Detta skadar skyddslacken och kan ge skador som inte går att reparera. Linerskötsel är viktigt att man gör rätt.
All kemi ska blandas i hink med vatten och därefter hällas i poolen. (vatten först, sedan kemikalien när du blandar).
Om du använder veckopuckar måste din cirkulationspump alltid vara i PÅ-läge så att pucken smälter långsamt och distribuerar kloret i poolen. En avstängd puck gör att pucken smälter och att klor kan smita ut i poolen och skada linern.