LINERSKÖTSEL

Linerskötsel är ack så viktigt för dig som köpt pool att tänka på. Ta hand om din liner med vår kunskap så har du tillbaka mångfalt. Rätt temperatur och rätt vattenvärden gör att din liner kommer att hålla många många många år.

 

Det går också att varna och säga att med fel värden på ex. vatten och ph,

kan man lätt förstöra en alldeles ny liner på mindre än 1 säsong.

Var noga med skötsel och tänk på att vattenkvalitén är något som du som ägare av poolen måste sköta om och är ansvarig för.

Linerskötsel för lång livslängd.

VIKTIGT VID LINERSKÖTSEL

SALT KALK OCH HÅRDA REDSKAP

SALTKLORINATOR
Var noga med att du rätt mängd salt i poolen under alla omständigheter. Mät ofta och noga halten av klor i poolen, så att dess värden inte blir för höga.
Ett för högt klorvärde kan skada skyddslacken på linern och förkorta livstiden för produkten.

KALKAVLAGRING
Din liner består av flera lager av lackskydd. Detta skydd fungerar sämre eller inte alls om du har hög kalkhalt eller kalkavlagringar. Även smuts kan i vissa fall nöta bort skyddslacken på linern. Se alltid till att hålla rent och snyggt så håller linern bäst.

HÅRDA REDSKAP
Använd inte hårda borstar eller verktyg när du gör rent din liner. Detta kan i vissa fall skada mer än det gör nytta och förkortar livstiden på din liner.
Detsamma gäller starka medel som inte ska appliceras för att dess frätande effekt kan få bort skyddslacken på linern.
Använd godkända rengöringsmedel som du hittar i Poolbyggarnas butik.

MÄTA DESINFEKTION

Mät poolens vatten varje dag och säkerställ att du har rätt nivå på pH-värdet. Ett korrekt värde mellan 7.2-7.6 gör att linern mår allra bäst.
Vid värden över eller under rekommendationer så förstörs viktiga komponenter i linern, ex. skyddslack m.m. Om din skyddslack försvinner från linern har du inget skydd mot UV eller aggressivt vatten.

ALKALINITET

Mätvärden för alkalinitet bör ligga mellan 100-175 ppm. (total alkalinitet).
Detta medför att vattnet kan neutralisera syror som inte ska finnas i vattnet och på så sätt skyddar du linern/lacken. Värden som understiger 100 ppm gör att vattnet blir aggressivt och ger skador på linern som inte går att avhjälpa efter ett korrekt vattenvärde.

KOPPAR

Det finns anti-alg medel som innehåller koppar, kopparsulfat eller liknande. Använd inte dessa i linern från Poolbyggarna AB. Använd hellre en ammoniakbaserad produkt för algbekämpning i din pool.

TEMPERATUR

Din liner klarar maximalt 28 grader celsius. (Såvid du inte har en specialtillverkad liner som klarar mer). Vid temperaturer över det rekommenderade så kan skyddslacken påverkas och därmed tillkommande ev. fel som storlek,  mönstertapp osv. (Var alltid noga med pH- värdet i din pool)

POOLGUIDE

Läs mer om hur du bör tänka när du ska köpa pool. Planering av tomten, hur ska den se ut, bygga-själv eller få den monterad från oss. Du får också svar på om du behöver bygglov eller marklov.

 

POOLPROJEKT

Här får du en överblick på hur ett poolprojekt går till. Från start till mål.  Vår beskrivning är ordentlig tilltagen så var beredd att spendera en stund, ta en kopp kaffe och njut av kunskapen som är helt gratis.

 

LYCKAS DIREKT

Våra 12 punkter för att du ska lyckas med ditt poolköp direkt. Presenteras i kortform vilket gör den enkel och smart att läsa innan köp. Har du bråttom är detta en bra start för dig som ska köpa pool.

 

SÅ FUNGERAR POOL

Vill du förstå hur en pool fungerar och hänger ihop?
Då är det här du hittar informationen. Lättläst och enkelt beskrivet allt från cirkulation till rening. Bra detaljerad läsning för dig som vill fördjupa sina kunskaper.

 

NOGGRANNHET VID LINERSKÖTSEL LÖNAR SIG

pH VÄRDET

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion.

Lågt pH-värde ger:
– aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
– irriterade ögon och slemhinnor
– skador på poolduken

Högt pH-värde ger:
– sämre klordesinfektion
– hudirritation
– kalkutfällning
– grumlighet

Riktvärde är 7,2 – 7,6. pH-värdet sänks med pulver/granulat pH-minus och höjs med pH-plus. Båda sorterna finns att köpa i Poolbyggarnas butik.

VATTENNIVÅ

VATTENNIVÅ
Det ska alltid vara vatten i en pool med liner. Din linern är tillverkad för att konstant stå i vatten och mår som allra bäst om så är fallet. En liner som står utan vatten, kan torka och gå sönder.
VATTENPÅFYLLNAD
Var noga med att det vatten du fyller på med i din pool är av rätt typ och har rätt värden. Undvik att ta vatten från okända vattensamlingar eller depåer.  Felaktiga vattenvärden kan försämra din produkt markant och skapa flertalet problem förutom linern.

KEMI

Inga kemikalier ska ligga direkt mot linern. Detta skadar skyddslacken och kan ge skador som inte går att reparera. Linerskötsel är viktigt att man gör rätt.
All kemi ska blandas i hink med vatten och därefter hällas i poolen. (vatten först, sedan kemikalien när du blandar).
Om du använder veckopuckar måste din cirkulationspump alltid vara i PÅ-läge så att pucken smälter långsamt och distribuerar kloret i poolen. En avstängd puck gör att pucken smälter och att klor kan smita ut i poolen och skada linern.

Pool

VÅRA LINERFÄRGER

Vill se lite exempel på linerfärger?

Vi har avsatt en specialsida för just våra färger och mönsterkombinationer.

 

Här är ett par exempel på vilka färger som är populärast bland våra kunder. Samtliga liner vi säljer har extra skyddslack för att ge dig den längsta tänkbara hållbarheten.

 

Kanske hittar du en ny favorit?